Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 7 vòng 2 đề thi số 2 năm học 2013

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 1 đề thi

0
46
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 7 vòng 2 đề thi số 2 năm học 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 7 vòng 2 đề thi số 2 năm học 2013

Olympic giải Tiếng Anh qua mạng không còn xa lạ gì với các em trong những năm gần đây. Với mong muốn giúp các em có thêm tài liệu tham khảo chúng tôi giới thiệu Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 7 vòng 2 đề thi số 2 năm học 2013. Qua bộ đề thi này các em sẽ làm quen với dạng đề, rèn luyện và nâng cao trình độ khi giải các bài Tiếng Anh khó. Chúc các em thi tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 7 vòng 2 đề thi số 2 năm học 2013

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 7 vòng 2 đề thi số 2 năm học 2013 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

Choose the best answer for the following questions. (2 points per question)
1. Which of the following is a quadrilateral with congruent diagonals, but is not a rectangle?

2. Three-fifths of the students in a class are boys. If 5 boys and 5 girls are added to the class, which statement is true?
A. There are more boys than girls in the class.
B. There are more girls than boys in the class.
C. The number of boys is the same as the number of girls.
D. You can’t tell whether there are more boys or girls in the class from the information given.

3. To measure the distance across a pond, Juan placed stakes in the ground at points A, B, and C so that angle ABC was a right angle and points A and C were at opposite ends of the pond. If AB is 12 yd and BC is 9 yd, what is the distance, AC, across the pond?
A. 15 yd B. 16 yd C. 20 yd D. 225 yd

4. This table above shows a relationship between x and y. Which rule shows this relationship?
A. x = y – 2 B. x = y + 2 C. x = –2 – y D. x = 2 - y

5. Which of the following is the solution of the inequality above?
A. x > 2 B. x = 2 C. x > 6/5 D. x > 5/6

6. Eight envelopes contain a $10 gift certificate and two contain a $100 gift certificate. In a random drawing, what is the probability of drawing an envelope with a $100 gift certificate?
A. 1/10 B. 1/8 C. 1/5 D. 1/4

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 7 vòng 2 đề thi số 2 năm học 2013 để xem.
Đồng bộ tài khoản