Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 7 vòng 2 năm 2013

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 2 đề thi

0
116
lượt xem
1
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 7 vòng 2 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 7 vòng 2 năm 2013

Với mong muốn giúp các em có thêm tài liệu tham khảo, thư viện eLib giới thiệu bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 7 vòng 2 năm 2013. Qua đây, các em sẽ có dịp làm quen với cấu trúc đề, biết các nội dung, kiến thức chủ yếu mà các năm trước hay ra. Từ đó biết cách ôn tập và làm đề thi để đạt kết quả tốt nhất.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 7 vòng 2 năm 2013

Bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 7 vòng 2 năm 2013 là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

Choose the best answer for the following questions. (2 points per question)

1. In a board game, cards with a circle are worth 5 points, and cards with a diamond are worth 10 points. Which equation represents the total points of a set of cards if c = the number of circle cards, and d = the number of diamond cards?
A. 10c + 5d = total points B. (5 + 10)(c + d) = total points
C. 5c + 10d = total points D. [(5 + 10)/2](c + d) = total points

2. Which of the following graphs represents the solution of the inequality above?
A. B. C. D.

3. One angle of a triangular pennant measures 68 degrees. If the measures of the other two angles equal each other, what is the measure of one of the other angles?
A. 56° B. 112° C. 146° D. 180°

5. Mrs. Johnson placed a birdbath in the middle of her flower garden, as shown above. The base of the birdbath is circular. How much area is left in the garden for the flowers? Use 3.14 as an approximation for π.
A. 3.14 m2 B. 4.22 m2 C. 5.22 m2 D. 8.86 m2

6. A student examines the sketch of a house shown above. Which of the following is the best estimate of angle A?

A. 90° B. 100° C. 120° D. 130°

7. A family ordered 2 pizzas for dinner: 1 with mushrooms and 1 with cheese. Each pizza was cut into 8 slices. When they were finished, they had eaten 5 slices of the mushroom pizza and 7 slices of the cheese pizza. They took home the remaining slices. What fraction of the total number of slices did they take home?
A. 1/8 B. 1/4 C. 3/8 D. 3/4

Thư viện eLib mong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 7 vòng 2 năm 2013 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản