Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 7 vòng 6

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 2 đề thi

0
101
lượt xem
2
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 7 vòng 6

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 7 vòng 6

Để đạt được kết quả cao trong kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng, các em đừng quên tham khảo bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 7 vòng 6 của thư viện eLib. Bộ đề thi được chọn lọc kỹ càng, giúp các em làm quen với các dạng câu hỏi, cấu trúc đề thi. Đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 7 vòng 6

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 7 vòng 6 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

Choose the best answer for the following questions. (2 points per question)

1. Points D, E and F are the midpoints of the sides of an equilateral triangle ABC. Points G, H and I are the midpoints of the sides of triangle DEF. What fraction of the total area is shaded?
A. 13/15 B. 11/12 C. 5/6 D. 13/16

2. Among 100 applicants for a technical position, 10 had never taken a course in chemistry or physics, 75 had taken at least one chemistry course, and 83 had taken at least one physics course. How many had taken both a chemistry and a physics course?
A. 58 B. 48 C. 34 D. 68

3. Each cube in this stack has a volume of 1 cubic unit, and each face of those cubes has an area of 1 square unit. Which could be the surface area of the stack of cubes above?
A. 18 sq units B. 24 sq units C. 29 sq units D. 36 sq units

4. Randy makes $200 per week. His employer deducts 4% of his earnings for Randy’s medical insurance. How much of his weekly salary does Randy pay for medical insurance?
A. $80 B. $8 C. $0.80 D. $0.08

5. In ∆ABC, AB measures 6 centimeters and BC measures 8 centimeters. What is the length of AC?
A. 1.41 cm B. 2 cm C. 5.29 cm D. 10 cm

6. Chris used a copy machine to enlarge a drawing to 150% of its original size. If the width of the original drawing was 37 centimeters, what is the width of the copy of the drawing?
A. 37.0 cm B. 55.5 cm C. 92.5 cm D. 150.0 cm

7. The figures above are all
A. pyramids B. prisms C. cylinders D. cones

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 7 vòng 6 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản