Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 8 vòng 3 năm 2013

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 2 đề thi

0
105
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 8 vòng 3 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 8 vòng 3 năm 2013

Để tiếp sức cho các em học sinh, đặc biệt là các em học sinh đang chuẩn bị tham dự kì thi Olympic Tiếng Anh trên mạng trong việc thu thập các bộ đề thi, thư viện eLib xin chia sẻ đầy đủ bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 8 vòng 3 năm 2013.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 8 vòng 3 năm 2013

Dưới đây là đoạn trích Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 8 vòng 3 năm 2013 được trích từ tài liệu cùng tên trong BST:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

Choose the best answer for the following questions. (2 points per question)

The diagram above shows a portion of a DNA molecule that codes for a normal condition and one that codes for an abnormal condition.

1. The difference between the normal condition DNA and the abnormal condition DNA shown in section two is called

A. a replication
B. a translation
C. a mutation
D. a transcription

The diagram above represents part of the horse fossil record from three time periods. It includes illustrations of the hooves and teeth of horses from each time period.

2. Which of the following statements is best supported by the horse fossil record?

A. The horse has been a carnivore.
B. The horse has changed over time.
C. The horse has many common ancestors.
D. The horse has lived in the same ecosystem.

The diagram above represents a diver’s motion from the top of a high diving board into a pool of water.

3. At which labeled point does the diver have the least potential energy?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

4. Which of these have a positive charge and are found in the nucleus of an atom?

A. Neutrons
B. Protons
C. Electrons
D. Elements

5. The process of iron combining with oxygen to form rust is considered a chemical change because rust has

A. properties that differ from both iron and oxygen
B. the same chemical composition as iron
C. a very high melting point
D. greater chemical reactivity than oxygen 

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 8 vòng 3 năm 2013 trong bộ sưu tập nhé!
Đồng bộ tài khoản