Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 8 vòng 6 đề thi số 1 năm học 2013

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 1 đề thi

0
64
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 8 vòng 6 đề thi số 1 năm học 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 8 vòng 6 đề thi số 1 năm học 2013

Lại một kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng nữa đến gần. Với mong muốn giúp thầy cô giáo chuẩn bị, các em học sinh ôn tập, thư viện eLib xin giới thiệu BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 8 vòng 6 đề thi số 1 năm học 2013. Qua đây, các em sẽ biết được cấu trúc đề, làm quen với các dạng câu hỏi và bài tập mở rộng. Đây sẽ là tài liệu tham khảo quý giá cho quý phụ huynh và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 8 vòng 6 đề thi số 1 năm học 2013

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 8 vòng 6 đề thi số 1 năm học 2013 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

Choose the best answer for the following questions. (2 points per question)

1. The area of the shaded region is 78 square inches. All angles are right angles and all measurements are given in inches. What is the perimeter of the non-shaded small rectangle region?

A. 16 inches
B. 12 inches
C. 54 inches
D. 14 inches

2. How many different isosceles triangles have integer side lengths and perimeter 23?

A. 2
B. 4
C. 9
D. 6

3. What's the value of x in the equation above?

A. 3
B. 6
C. 5
D. 4

4. An athlete travels from point A directly to point B. If he runs 3/4 of the way, walks 1/9 of the way, and jogs the last 10 miles, what is the distance from point A to point B?

A. 45 miles
B. 56 miles
C. 72 miles
D. 36 miles

5. Segment RS is a diameter of a circle with center O. If T is a point on the circle such that angle TRS measures 50 degrees, find the measure of angle OTS.

A. 40 degrees
B. 50 degrees
C. 60 degrees
D. 90 degrees

6. Find the distance from the point (7, 9) to the line x - y = 0.

A. 1
B. 2
C. √2
D. 10 

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 8 vòng 6 đề thi số 1 năm học 2013 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản