Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 8 vòng 6 năm 2013

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 2 đề thi

0
107
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 8 vòng 6 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 8 vòng 6 năm 2013

Dưới đây là bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 8 vòng 6 năm 2013 nhằm giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập để nắm vững hơn những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập qua các dạng đề thi một cách thuận lợi. Từ đó, có thể tự kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của mình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 8 vòng 6 năm 2013

Bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 8 vòng 6 năm 2013 là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

Choose the best answer for the following questions. (2 points per question)

1. The area of the shaded region is 78 square inches. All angles are right angles and all measurements are given in inches. What is the perimeter of the non-shaded small rectangle region?

A. 16 inches
B. 12 inches
C. 54 inches
D. 14 inches

2. How many different isosceles triangles have integer side lengths and perimeter 23?

A. 2
B. 4
C. 9
D. 6

3. What's the value of x in the equation above?

A. 3
B. 6
C. 5
D. 4

4. An athlete travels from point A directly to point B. If he runs 3/4 of the way, walks 1/9 of the way, and jogs the last 10 miles, what is the distance from point A to point B?

A. 45 miles
B. 56 miles
C. 72 miles
D. 36 miles

5. Segment RS is a diameter of a circle with center O. If T is a point on the circle such that angle TRS measures 50 degrees, find the measure of angle OTS.

A. 40 degrees
B. 50 degrees
C. 60 degrees
D. 90 degrees

6. Find the distance from the point (7, 9) to the line x - y = 0.

A. 1
B. 2
C. √2
D. 10 

Thư viện eLib mong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 8 vòng 6 năm 2013 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản