Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 1

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 6 đề thi

0
171
lượt xem
0
download
Xem 6 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 1

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 1

Mời các em cùng tham khảo bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 1 để làm quen với cấu trúc đề và nhận diện tất cả các dạng bài thường gặp và có thể thi. Chúc các em học sinh thi đạt kết quả cao.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 1

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 1 của thư viện eLib dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. A triangular shape is displayed on a computer, as shown above. This triangular shape rotates around the point shown within the triangle. Which of the following diagrams represents a 180° rotation of the triangular shape shown above?
2. Of the following, which is greater than ½?
A. 2/5
B. 4/7
C. 4/9
D. 5/11
E. 6/13
3. If an object travels at five feet per second, how many feet does it travel in one hour?
A. 1800
B. 18000
C. 30
D. 720
E. 300
4. A cubical block of metal weighs 6 pounds. How much will another cube of the same metal weigh if its sides are twice as long?
A. 48
B. 32
C. 24
D. 18
E. 12
5. If f(x) = │(x² – 50)│, what is the value of f(-5)?
A. 75
B. 25
C. 0
D. -25
E. -75
6. ( √2 - √3 )² =?
A. 5 - 2√6
B. 5 - √6
C. 1 - 2√6
D. 1 - √2
E. 1
7. When a square piece of paper is folded in half vertically, the resulting figure has a perimeter of 12 cm. What is the area of the piece of paper?
A. 10 cm2
B. 16 cm2
C. 18 cm2
D. 24 cm2
E. 36 cm2
8. In a class of 78 students 41 are taking French, 22 are taking German and 9 students are taking both French and German. How many students are not enrolled in either course?
A. 15
B. 33
C. 6
D. 54
E. 24
9. In the figure above AD = 4, AB = 3 and CD = 9. What is the area of triangle AEC ?
A. 18
B. 13.5
C. 9
D. 4.5
E. 3
* According to the figure given, ∆ABE is similar to ∆DCE, AB/DC = AE/DE = 1/3 then AE = 1/4 AD = 1. Area of ∆AEC = 1/2 * AE * CD = 4.5
10. The expression 9x2 y2 ÷ (− 3xy) is equivalent to
A. −3x2y
B. 3xy2
C. 3xy
D. −3x2y2
E. −3xy

Hy vọng rằng BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 1 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản