Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 1 đề số 4 năm 2013

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 1 đề thi

0
51
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 1 đề số 4 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 1 đề số 4 năm 2013

Dưới đây là Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 1 đề số 4 năm 2013 nhằm giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập để nắm vững hơn những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập qua các dạng đề thi một cách thuận lợi. Từ đó, có thể tự kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của mình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 1 đề số 4 năm 2013

Bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 1 đề số 4 năm 2013 là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. What is the average (arithmetic mean) of all the multiples of ten from 10 to 190 inclusive?
A. 90 B. 95 C. 100 D. 105 E. 110

Use the legend above when answering questions 2 to 4.

2. Which expression describes the diagram below?

A. 3x + 8 B. 2x + 5 C. x + 3
D. 5x + 2 E. x + 2

3. What equation is represented by the diagram below?
A. 5 – 3x = –2x B. –5 + 3x = 2x C. –5 – 3x = –2x
D. 5 + 3x = –2x E. 5 - 3x = 2x

4. Use the additional information below to answer question 4. Where a mistake was made?
A. Joe in step 1 B. Angie in step 1
C. Joe in step 3 D. Angie in step 3
E. Both Joe and Angie in step 3

5. Which answer is the area of the rectangle above in square units?
A. x2 + 7x + 12
B. x2 + 7x + 7
C. x2 + 12
D. x2 + 7x
E. x2 + 7x + 7

6. Which answer is one factor of x2 − 9x + 8?
A. (x + 8) B. (x – 4) C. (x + 4) D. (x + 2) E. (x - 8)

7. If x2 = 64, then x equals
A. 8 only B. 32 only C. 8 and –8 D. 32 and –32 E. 64 only  

Thư viện eLib mong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 1 đề số 4 năm 2013 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản