Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 10 đề số 1 năm 2013

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 1 đề thi

0
60
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 10 đề số 1 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 10 đề số 1 năm 2013

Đề thi Olympic Tiếng Anh trên mạng bao giờ cũng khó, đòi hỏi các em không những nắm vững kiến thức trong sách giáo khoa mà còn phải biết tìm tòi, nghiên cứu các tài liệu tham khảo bên ngoài. Xuất phát từ thực tế đó, thư viện eLib giới thiệu Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 10 đề số 1 năm 2013. Chúc các em đạt kết quả tốt trong kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng sắp tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 10 đề số 1 năm 2013

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 10 đề số 1 năm 2013:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. A car rental agency charges $15 a day plus $0.12 per mile for its rental cars. If these charges include tax, what is the total cost of traveling 400 miles in 3 days in a car rented from this agency?

A. $45
B. $48
C. $93
D. $144
E. $189

2. In the figure above, what is the value of x ?

A. 35
B. 40
C. 50
D. 65
E. 130

3. The ratio of toggle-bolt prices in year X to toggle-bolt prices in year Y was 4 to 3. If the ratio of prices in year Y to prices in year Z was 3 to 2, what was the ratio of prices in year X to prices in year Z ?

A. 3 to 1
B. 2 to 1
C. 3 to 2
D. 4 to 3
E. 7 to 5

4. A group of 110 people is divided into 4 committees. If each committee contains at least 2 people, which of the following statements must be true?

A. Each committee has at least 4 people.
B. No 2 committees have the same number of people.
C. No committee has more than 100 people.
D. At least 1 committee has more than 25 people.
E. The largest committee has 3 more people than the smallest committee.

5. In the cube above, AB = 4. What is the perimeter of rectangle ABCD ?

A. 24
B. 16√2 (approximately 22.63)
C. 16 + 4√2 (approximately 21.66)
D. 8 + 8√2 (approximately 19.31)
E. 4 + 8√2 (approximately 15.31) 

Nhanh tay, tải miễn phí Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 10 đề số 1 năm 2013 này các em nhé. Chúc các em thành công!
Đồng bộ tài khoản