Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 10 đề số 2 năm 2012

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 1 đề thi

0
71
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 10 đề số 2 năm 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 10 đề số 2 năm 2012

Để giúp các bạn học sinh ôn tập một cách dễ dàng hơn nhằm chuẩn bị cho kì thi Olympic Tiếng Anh trên mạng, chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 10 đề số 2 năm 2012. Qua đây, các bạn sẽ hệ thống lại kiến thức phù hợp với cấu trúc đề thi. Chúc các bạn học tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 10 đề số 2 năm 2012

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 10 đề số 2 năm 2012 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

The grid above represents equally spaced streets in a town that has no one-way streets. F marks the corner where a firehouse is located. Points W, X, Y, and Z represent the locations of some other buildings. The fire company defines a building’s m-distance as the minimum number of blocks that a fire truck must travel from the firehouse to reach the building. For example, the building at X is an m-distance of 2, and the building at Y is an m-distance of 1/2 from the firehouse.
1. What is the m-distance of the building at W from the firehouse?
A. 2
B. 1/2
C. 3
D. 7/2
E. 13/2
2. What is the total number of different routes that a fire truck can travel the m-distance from F to Z ?
A. 6
B. 5
C. 4
D. 3
E. 2
3. All of the buildings in the town that are an m-distance of 3 from the firehouse must lie on a
A. circle
B. square
C. right isosceles triangle
D. pair of intersecting lines
E. line
4. If x and y are positive integers, which of the following is equivalent to (2x)3y - (2x)y?
5. If j , k , and n are consecutive integers such that 0 < j < k < n and the units (ones) digit of the product jn is 9, what is the units digit of k ?
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
E. 4
6. In the figure above, PQRS is a rectangle. The area of △RST is 7 and PT = 2/5 PS. What is the area of PQRS ?
A. 24
B. 70/3
C. 85/5
D. 35
E. 30
7. On Wednesday Heather ran 3 miles in 30 minutes. If she ran for 45 minutes at this rate on Thursday, how far did Heather run on Thursday?
A. 3.5 miles
B. 4 miles
C. 4.5 miles
D. 5 miles
E. 5.5 miles
8. If (2m)k = 6, then what is the value of mk?
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
E. 12
9. If 3 times a number is equal to 3/2, what is the number?
A. 1/3
B. 1/2
C. 2/3
D. 2
E. 3
10. In the figure above, CDE is an equilateral triangle and ABCE is a square with an area of 1. What is the perimeter of polygon ABCDE ?
A. 4
B. 5
C. 6
D. 7
E. 8

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 10 đề số 2 năm 2012 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản