Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 10 năm 2013

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 2 đề thi

0
84
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 10 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 10 năm 2013

Nếu như bạn đang tìm tư liệu Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 10 năm 2013, thì đây chính là BST mà bạn cần. Qua nhiều công đoạn biên tập, chúng tôi đã sắp xếp và tạo thành BST dành cho các bạn tham khảo. Chúc các bạn có những trải nghiệm hay khi tham khảo bộ sưu tập này.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 10 năm 2013

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 10 năm 2013 của thư viện eLib dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. A car rental agency charges $15 a day plus $0.12 per mile for its rental cars. If these charges include tax, what is the total cost of traveling 400 miles in 3 days in a car rented from this agency?

A. $45
B. $48
C. $93
D. $144
E. $189

2. In the figure above, what is the value of x ?

A. 35
B. 40
C. 50
D. 65
E. 130

3. The ratio of toggle-bolt prices in year X to toggle-bolt prices in year Y was 4 to 3. If the ratio of prices in year Y to prices in year Z was 3 to 2, what was the ratio of prices in year X to prices in year Z ?

A. 3 to 1
B. 2 to 1
C. 3 to 2
D. 4 to 3
E. 7 to 5

4. A group of 110 people is divided into 4 committees. If each committee contains at least 2 people, which of the following statements must be true?

A. Each committee has at least 4 people.
B. No 2 committees have the same number of people.
C. No committee has more than 100 people.
D. At least 1 committee has more than 25 people.
E. The largest committee has 3 more people than the smallest committee.

5. In the cube above, AB = 4. What is the perimeter of rectangle ABCD ?

A. 24
B. 16√2 (approximately 22.63)
C. 16 + 4√2 (approximately 21.66)
D. 8 + 8√2 (approximately 19.31)
E. 4 + 8√2 (approximately 15.31) 

Hy vọng rằng BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 10 năm 2013 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản