Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 11

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 4 đề thi

0
138
lượt xem
0
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 11

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 11

Bạn đã chuẩn bị tốt cho kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng sắp tới chưa? Hãy thử sức với bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 11 mà eLib.vn giới thiệu để việc ôn tập hiệu quả hơn. Bộ đề thi này sẽ giúp bạn bước đầu làm quen với độ khó của các đề thi năm trước. Đây cũng là cách bạn ghi nhớ kiến thức tốt hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 11

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 11. Mời quý thầy cô tham khảo:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. What is the next term in the sequence above?
2. Which expression is equivalent to
A.
B.
C. 10 * 9 * 8
D. 10 * 9
E. 10 * 9 * 8 * 7
3. In the graph above, no axes or origin is shown. If point B's coordinates are (10,3), which of the following coordinates would most likely be A's?
A. (17, -2)
B. (10, 6)
C. (6, 8)
D. (-10, 3)
E. (-2, -17)
4. Over the course of a week, Fred spent $28.49 on lunch. What was the average cost per day?
A. $4.07
B. $3.57
C. $6.51
D. $2.93
E. $5.41
5. At a company fish fry, 1/2 in attendance are employees. Employees' spouses are 1/3 of the attendance. What is the percentage of the people in attendance who are not employees or employee spouses?
A. 10.5%
B. 16.7%
C. 25%
D. 32.3%
E. 38%
6. The area of triangle XY Z is 8 square inches. Points A and B are midpoints of congruent segments XY and XZ. Altitude XC bisects YZ. The area (in square inches) of the shaded region is
A. 3.6 square inches
B. 1.5 square inches
C. 4 square inches
D. 2.4 square inches
E. 3 square inches
7. There are 8 ounces in a ½ pound. How many ounces are in 7 3/4 lbs?
A. 12 ounces
B. 86 ounces
C. 119 ounces
D. 124 ounces
E. 138 ounces
8. If the value of x and y in the fraction XZ/Y are both tripled, how does the value of the fraction change?
A. increases by half
B. decreases by half
C. triples
D. doubles
E. remains the same
1, 1/2, 1/4, 1/8, ___
9. What is the next number in the pattern above?
A. 1/10
B. 1/12
C. 1/14
D. 1/15
E. 1/16
10. Of the following units which would be more likely used to measure the amount of water in a bathtub?
A. kilograms
B. liters
C. milliliters
D. centigrams
E. volts

Quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 11 bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!
Đồng bộ tài khoản