Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 11 đề số 2 năm 2012

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 1 đề thi

0
64
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 11 đề số 2 năm 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 11 đề số 2 năm 2012

Tăng cường làm thật nhiều dạng bài tập khác nhau sẽ giúp các bạn thí sinh nhanh chóng trau dồi kiến thức và kinh nghiệm trong kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng sắp tới. Để giúp các bạn có điều kiện thực hành, chúng tôi xin cung cấp cho các bạn bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 11 đề số 2 năm 2012. Nhanh tay, tải miễn phí đề thi này các em nhé. Chúc các em thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 11 đề số 2 năm 2012

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 11 đề số 2 năm 2012 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Use the algebra-tiles legend above when answering this question. Which of the following area diagrams represents the product of (x + 3)(x – 4)?
2. If 2x + 23 = –7 + 8x, then x equals
A. 5
B. 3
C. -3
D. -5
E. -7
3. Alex runs on a treadmill and consumes about 5 × 105 joules (J) of energy every 15 minutes. At this rate of energy consumption, if Alex runs for 13/4 hours, the amount of energy he uses, expressed in scientific notation, is approximately
A. 3.5 × 106 J
B. 35 × 105 J
C. 8.75 × 105 J
D. 87.5 × 104 J
E. 3.5 × 105 J
4. What is the value of the expression shown above?
A. -14
B. +128
C. –128
D. 0
E. Underfined
5. At the farm, two augers are being used to fill a truck with grain. One auger alone can fill the truck in 15 minutes. The other auger alone can fill the truck in 10 minutes. How long will it take the two augers together to fill the truck?
A. 5.5 min
B. 6.0 min
C. 11.5 min
D. 12.5 min
E. 25.0 min
6. Use the picture above to answer this question. Anne is playing a game with a die that has a different number on each face and a spinner that has 4 colours. What is the probability that Anne will roll a four and that the spinner will stop on green?
A. 1/10
B. 2/10
C. 1/24
D. 2/24
E. 10/24
7. One of Joe’s drawers contains ten identical red socks and ten identical blue socks. If Joe does not look in the drawer, what is the least number of socks he must remove from the drawer before he is certain of getting a matched pair?
A. 2
B. 3
C. 5
D. 10
E. 11
8. It takes Kristy 3/4 of an hour to study 5 pages of a driver’s manual. If the manual has x pages, which expression can be used to calculate the number of hours (T) that Kristy must set aside to study for the test?
9. Kristy was one of 70 people to take a learner’s permit test. One-half of all the people who took the test passed. If all the people that failed re-take the test and three-fifths of them pass, how many of the 70 people will have passed after two rounds of test?
A. 21
B. 35
C. 42
D. 47
E. 56
10. Look at the piture above. One of the questions on the learner’s permit test required Kristy to determine at what speeds she would be allowed to travel on a highway with the posted sign shown above. Which of the following equation or inequality shows the answer?
A. s ≤ 100 km/h
B. s = 100 km/h
C. s ≥ 100 km/h
D. s < 100 km/h
E. s > 100 km/h

Nội dung đề thi chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 11 đề số 2 năm 2012 để xem.
Đồng bộ tài khoản