Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 11 năm 2012

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | 2 đề thi

0
75
lượt xem
1
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 11 năm 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 11 năm 2012

Để bài thi Olympic Tiếng Anh trên mạng đạt được kết quả cao, ngoài việc tìm hiểu sâu và rộng phần kiến thức ra thì các bạn phải có chiến thuật riêng trong cách giải đề thi, và phải rèn luyện, áp dụng chiến thuật ấy trên từng đề thi cụ thể. Đây là bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 11 năm 2012 được thư viện tổng hợp nhằm giới thiệu cho các bạn như một tư liệu tham khảo. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 11 năm 2012

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 11 năm 2012 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. What is the next term in the sequence above?
2. Which expression is equivalent to
3. In the graph above, no axes or origin is shown. If point B's coordinates are (10,3), which of the following coordinates would most likely be A's?
A. (17, -2)
B. (10, 6)
C. (6, 8)
D. (-10, 3)
E. (-2, -17)
4. Over the course of a week, Fred spent $28.49 on lunch. What was the average cost per day?
A. $4.07
B. $3.57
C. $6.51
D. $2.93
E. $5.41
5. At a company fish fry, 1/2 in attendance are employees. Employees' spouses are 1/3 of the attendance. What is the percentage of the people in attendance who are not employees or employee spouses?
A. 10.5%
B. 16.7%
C. 25%
D. 32.3%
E. 38%
6. The area of triangle XY Z is 8 square inches. Points A and B are midpoints of congruent segments XY and XZ. Altitude XC bisects YZ. The area (in square inches) of the shaded region is
A. 3.6 square inches
B. 1.5 square inches
C. 4 square inches
D. 2.4 square inches
E. 3 square inches
7. There are 8 ounces in a ½ pound. How many ounces are in 7 3/4 lbs?
A. 12 ounces
B. 86 ounces
C. 119 ounces
D. 124 ounces
E. 138 ounces
8. If the value of x and y in the fraction XZ/Y are both tripled, how does the value of the fraction change?
A. increases by half
B. decreases by half
C. triples
D. doubles
E. remains the same
1, 1/2, 1/4, 1/8, ___
9. What is the next number in the pattern above?
A. 1/10
B. 1/12
C. 1/14
D. 1/15
E. 1/16
10. Of the following units which would be more likely used to measure the amount of water in a bathtub?
A. kilograms
B. liters
C. milliliters
D. centigrams
E. volts

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 11 năm 2012 và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.
Đồng bộ tài khoản