Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 11 năm 2013

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 2 đề thi

0
89
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 11 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 11 năm 2013

Các em muốn tìm kiếm nhiều tài liệu tham khảo khi ôn tập cho kì thi Olympic Tiếng Anh trên mạng? Hãy đến với bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 11 năm 2013 được thư viện eLib sắp xếp và tuyển chọn dưới đây. Thông qua các đề thi hay trong bộ sưu tập sẽ giúp các em làm quen với cấu trúc đề và nhận diện tất cả các dạng bài thường gặp và có thể thi.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 11 năm 2013

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 11 năm 2013. Mời quý thầy cô tham khảo:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. What is the next term in the sequence above?

A.
B.
C.
D.
E.

2. Which expression is equivalent to

A.
B.
C. 10 * 9 * 8
D. 10 * 9
E. 10 * 9 * 8 * 7

3. In the graph above, no axes or origin is shown. If point B's coordinates are (10,3), which of the following coordinates would most likely be A's?

A. (17, -2)
B. (10, 6)
C. (6, 8)
D. (-10, 3)
E. (-2, -17)

4. Over the course of a week, Fred spent $28.49 on lunch. What was the average cost per day?

A. $4.07
B. $3.57
C. $6.51
D. $2.93
E. $5.41

5. At a company fish fry, 1/2 in attendance are employees. Employees' spouses are 1/3 of the attendance. What is the percentage of the people in attendance who are not employees or employee spouses?

A. 10.5%
B. 16.7%
C. 25%
D. 32.3%
E. 38%

6. The area of triangle XY Z is 8 square inches. Points A and B are midpoints of congruent segments XY and XZ. Altitude XC bisects YZ. The area (in square inches) of the shaded region is

A. 3.6 square inches
B. 1.5 square inches
C. 4 square inches
D. 2.4 square inches
E. 3 square inches 

Nội dung bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 11 năm 2013 chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 11 năm 2013 để xem.
Đồng bộ tài khoản