Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 12 đề số 2 năm 2012

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 1 đề thi

0
56
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 12 đề số 2 năm 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 12 đề số 2 năm 2012

Giai đoạn chuẩn bị cho kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng là giai đoạn áp lực nhất đối với các bạn thí sinh đam mê môn học Tiếng Anh. Hiểu được điều đó, thư viện eLib đã sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 12 đề số 2 năm 2012 để giúp các bạn học sinh có thêm tài liệu ôn tập, có điều kiện thử sức với một đề thi thực sự. Chúc các bạn ôn thi tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 12 đề số 2 năm 2012

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 12 đề số 2 năm 2012 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. On the number line above, the tick marks are equally spaced and their coordinates are shown. Of these coordinates, which has the smallest positive value?
A. a
B. b
C. c
D. d
E. e
10, 18, 4, 15, 3, 21, x
2. If x is the median of the 7 numbers listed above, which of the following could be the value of x ?
A. 5
B. 8
C. 9
D. 14
E. 16
3. Two spheres, one with radius 7 and one with radius 4, are tangent to each other. If P is any point on one sphere and Q is any point on the other sphere, what is the maximum possible length of PQ ?
A. 7
B. 11
C. 14
D. 18
E. 22
4. The first table above shows the number of premium members at two video rental stores, A and B, during the years 2000–2002. The second table shows the average (arithmetic mean) number of video rentals per premium member at store B during each of those years. Based on this information, which of the following best approximates the total number of video rentals by premium members at Store B during the years 2000–2002 ?
A. 24,000
B. 46,000
C. 58,000
D. 70,000
E. 130,000
5. In △ABC above, AB = AC, E is the midpoint of AB, and D is the midpoint of AC. If AE = x and ED = 4, what is length BC ?
A. 6
B. 8
C. 2x
D. 4x
E. 4x2
6. A student was given a piece of rope and told to cut it into two equal pieces, keep one piece, and pass the other piece to the next student. Each student was to repeat this process until every student in the class had exactly one piece of rope. Which of the following could be the fraction of the original rope that one of the students had?
A. 1/14
B. 1/15
C. 1/16
D. 1/17
E. 1/18
7. Which of the following is the graph of a function f such that f(x) = 0 for exactly two values of x between -5 and 5 ?
8. If x = 20 and y = 30 in the figure above, what is the value of z ?
A. 60
B. 70
C. 80
D. 90
E. 100
9. If x and y are integers, 7 < y < 16, and x/y = 2/5, how many possible values are there for x ?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5
10. Point O is the center of both circles in the figure above. If the circumference of the large circle is 36 and the radius of the small circle is half of the radius of the large circle, what is the length of the darkened arc?
A. 10
B. 8
C. 6
D. 4
E. 2

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 12 đề số 2 năm 2012 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản