Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 12 đề số 2 năm 2013

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 1 đề thi

0
37
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 12 đề số 2 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 12 đề số 2 năm 2013

Với mong muốn giúp các em có thêm tài liệu tham khảo, thư viện eLib giới thiệu bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 12 đề số 2 năm 2013. Qua đây, các em sẽ có dịp làm quen với cấu trúc đề, biết các nội dung, kiến thức chủ yếu mà các năm trước hay ra. Từ đó biết cách ôn tập và làm đề thi để đạt kết quả tốt nhất.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 12 đề số 2 năm 2013

Bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 12 đề số 2 năm 2013 là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây

1. On the number line above, the tick marks are equally spaced and their coordinates are shown. Of these coordinates, which has the smallest positive value?

A. a
B. b
C. c
D. d
E. e

10, 18, 4, 15, 3, 21, x

2. If x is the median of the 7 numbers listed above, which of the following could be the value of x ?

A. 5
B. 8
C. 9
D. 14
E. 16

3. Two spheres, one with radius 7 and one with radius 4, are tangent to each other. If P is any point on one sphere and Q is any point on the other sphere, what is the maximum possible length of PQ ?

A. 7
B. 11
C. 14
D. 18
E. 22

4. The first table above shows the number of premium members at two video rental stores, A and B, during the years 2000–2002. The second table shows the average (arithmetic mean) number of video rentals per premium member at store B during each of those years. Based on this information, which of the following best approximates the total number of video rentals by premium members at Store B during the years 2000–2002 ?

A. 24,000
B. 46,000
C. 58,000
D. 70,000
E. 130,000

5. In △ABC above, AB = AC, E is the midpoint of AB, and D is the midpoint of AC. If AE = x and ED = 4, what is length BC ?

A. 6
B. 8
C. 2x
D. 4x
E. 4x2 

Thư viện eLib mong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 12 đề số 2 năm 2013 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản