Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 13

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 4 đề thi

0
64
lượt xem
0
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 13

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 13

Hỗ trợ thêm cho các bạn học sinh có thêm tư liệu ôn tập, thư viện eLib xin chia sẻ đến các bạn bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 13. Hi vọng, thông qua việc giải trên từng đề thi cụ thể sẽ giúp các bạn học sinh ôn tập kiến thức trọng tâm, làm quen với cấu trúc đề thi từ đó rút kinh nghiệm cho bài thi của mình. Chúc các em có một kì thi thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 13

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 13. Mời quý thầy cô tham khảo:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Of the following units, which would be most likely to measure the amount of sugar needed in a recipe for 2 dozen cookies?
A. degrees Celsius
B. milliliters
C. quarts
D. kilograms
E. cups
2. Jim has 5 pieces of string. He needs to choose the piece that will be able to go around his 36-inch waist. His belt broke, and his pants are falling down. The piece needs to be at least 4 inches longer than his waist so he can tie a knot in it, but it cannot be more that 6 inches longer so that the ends will not show from under his shirt. Which of the following pieces of string will work the best?
A. 3 4/5 feet
B. 3 2/3 feet
C. 3 3/8 feet
D. 3 1/4 feet
E. 2 1/2 feet
3. After purchasing a flat screen television for $750, John realizes that he got a great deal on it and wishes to sell it for a 15% profit. What should his asking price be for the television?
A. $800.30
B. $833.60
C. $842.35
D. $862.50
E. $970.25
4. If 300 jellybeans cost you x dollars. How many jellybeans can you purchase for 50 cents at the same rate?
A. 150/x
B. 150x
C. 6x
D. x/6
E. 1500x
5. If 6 is 24% of a number, what is 40% of the same number?
A. 8
B. 10
C. 15
D. 20
E. 25
6. Lee worked 22 hours this week and made $132. If she works 15 hours next week at the same pay rate, how much will she make?
A. $57
B. $90
C. $104
D. $112
E. $122
7. The last week of a month a car dealership sold 12 cars. A new sales promotion came out the first week of the next month and the sold 19 cars that week. What was the percent increase in sales from the last week of the previous month compared to the first week of the next month?
A. 58%
B. 119%
C. 158%
D. 175%
E. 200%
8. If 8x + 5x + 2x + 4x = 114, what is the value of the expression 5x + 3?
A. 12
B. 25
C. 33
D. 47
E. 86
9. If two planes leave the same airport at 1:00 PM, how many miles apart will they be at 3:00 PM if one travels directly north at 150 mph and the other travels directly west at 200 mph?
A. 50 miles
B. 100 miles
C. 500 miles
D. 700 miles
E. 1,000 miles
10. What is the cost in dollars to steam clean a room W yards wide and L yards long it the steam cleaners charge 10 cents per square foot?
A. 0.9WL
B. 0.3WL
C. 0.1WL
D. 9WL
E. 3WL

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 13 và xem thêm các tài liệu khác.
Đồng bộ tài khoản