Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 14 đề số 1 năm 2012

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | 1 đề thi

0
42
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 14 đề số 1 năm 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 14 đề số 1 năm 2012

Nếu bạn đang chuẩn bị cho kì thi Olympic Tiếng Anh trên mạng thì đừng bỏ qua Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 14 đề số 1 năm 2012 này nhé. Hi vọng rằng, thông qua việc giải trực tiếp các đề thi này, các bạn sẽ làm quen dần với cấu trúc đề thi, luyện giải nhiều các dạng bài tập và các câu hỏi trắc nghiệm. Chúc các bạn ôn thi thật hiệu quả và đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 14 đề số 1 năm 2012

Bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 14 đề số 1 năm 2012 là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. In a certain shop, items were put in a showcase and assigned prices for January. Each month after that, the price was 10 percent less than the price for the previous month. If the price of an item was p dollars for January, what was the price for April?
A. 0.4p
B. 0.6p
C. 0.6561p
D. 0.7p
E. 0.729p
2. What is the least possible integer for which 20 percent of that integer is greater than 1.2 ?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 6
E. 7
3. The grand prize for winning a contest is $10,000. After 28 percent of the prize is deducted for taxes, the winner receives the balance of the prize in annual payouts of equal amounts over a 3-year period. How many dollars will the prizewinner receive each year of the 3 years? (Disregard the $ sign when gridding your answer.)
A. 2400
B. 2300
C. 2100
D. 2200
E. 2000
4. A certain state requires that an applicant for a driver’s license answer at least 80 percent of the questions on a written test correctly. If the test has 30 questions on it, at least how many of these questions must be answered correctly?
A. 20
B. 21
C. 22
D. 23
E. 24
5. A total of 60 advertisements were sold for a school yearbook. If 20 percent of the first 20 sold were in color, 40 percent of the next 30 sold were in color, and 80 percent of the last 10 sold were in color, what percent of the 60 advertisements were in color?
A. 30%
B. 331/3 %
C. 40%
D. 462/3 %
E. 60%
6. 75 percent of 88 is the same as 60 percent of what number?
A. 100
B. 103
C. 105
D. 108
E. 110
7. In a group study on nutrition, the average daily intake of calories per person was 8 percent higher in April than it was in March. If this average was 3,200 calories in March, what was the average daily intake of calories per person in April?
A. 1234
B. 2345
C. 5678
D. 3456
E. 4567
8. The length of rectangle S is 20 percent longer than the length of rectangle R, and the width of rectangle S is 20 percent shorter than the width of rectangle R. The area of rectangle S is
A. 20% greater than the area of rectangle R
B. 4% greater than the area of rectangle R
C. equal to the area of rectangle R
D. 4% less than the area of rectangle R
E. 20% less than the area of rectangle R
9. If r is 35 percent of p and s is 45 percent of p, what is r + s in terms of p?
A. 0.4p
B. 0.5p
C. 0.6p
D. 0.7p
E. 0.8p
10. A person slices a pie into k equal pieces and eats one piece. In terms of k, what percent of the pie is left?

Thư viện eLib mong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 14 đề số 1 năm 2012 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản