Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 16 đề số 2 năm 2012

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 1 đề thi

0
54
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 16 đề số 2 năm 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 16 đề số 2 năm 2012

Thư viện eLib xin chia sẻ đến các bạn Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 16 đề số 2 năm 2012. Các bạn có thể tải miễn phí bộ đề thi này để làm tư liệu ôn tập thật hiệu quả. Hi vọng, thông qua giải các đề thi trong bộ đề này, các bạn sẽ nâng cao được kĩ năng giải đề, ôn tập hiệu quả phần kiến thức đã học của mình và tìm hiểu thêm được nhiều kiến thức mới. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 16 đề số 2 năm 2012

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 16 đề số 2 năm 2012. Mời quý thầy cô và các em tham khảo:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

Lonnie sometimes goes to comedy movies.
Greta never goes to mystery movies.
1. If the two statements above are true, which of the following statements must also be true?
I. Lonnie never goes to mystery movies.
II. Greta sometimes goes to comedy movies.
III. Lonnie and Greta never go to mystery movies together.
A. I only
B. II only
C. III only
D. I and III
E. II and III
2. Ths figure above shows the graph of y = f(x). Which of the following is the graph of y =|f(x)|?
3. A garden consists of a continuous chain of flower beds in the shape of pentagons, the beginning of which is shown in the figure above. There are 17 flower beds in the chain, and each one, except the first and last, shares two of its sides with adjacent flowef beds: If the length of.each side of each bed is 1 meter, what is the perimeter of the garden?
A. 50 meters
B. 51 meters
C. 53 meters
D. 55 meters
E. 57 meters
4. If y + x < y - x, which of the following statements must be true?
A. x > y
B. y > x
C. y = x
D. x < 0
E. y < 0
5. If the average (arithmetic meant of the measures of two noncongruent angles of an isosceles triangle is 70°, which of the.following is the measure of one of the angles of the triangle`?
A. 50°
B. 60°
C. 80°
D. 90°
E. 100°
6. A nutrition expert recommends that a person eat a minimum of 5 servings of fruits or vegetables a day; these 5 servings are to include at least 2 servings of fruit and at least 2 servings of vegetables. On how many days listed in the table above did Anna satisfy all the recommendations of the nutrition expert?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5
7. If a 1-inch cube of cheese were cut in half in all three directions as shown above, then the total surface area of the separated smaller cubes would be how much greater than the surface area of the original 1-inch cube?
A. 2 square inches
B. 4 square inches
C. 6 square inches
D. 8 square inches
E. 12 square inches
8. If w = x + y + z, what is the average (arithmetic mean) of w, x, y, and z in terms of w?
A. w/2
B. w/3
C. w/4
D. w/6
E. w/8
9. Which of the following is NOT a factor of 102 - 10?
A. 10
B. 15
C. 30
D. 45
E. 50
10. Ms. Stevens will purchase 2 pens and l notebook for each of her 6 children. If the cost of each pen is p dollars and the cost of each notebook is n dollars which of the following represents the total cost, in dollars, of the pens and notebooks Ms. Stevens will purchase?
A. 6p + n
B. 12p + n
C. 6(p + n)
D. 6(p + 2n)
E. 6(2p + n)

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 16 đề số 2 năm 2012 và xem thêm các tài liệu khác.
Đồng bộ tài khoản