Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 16 đề số 2 năm 2013

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 1 đề thi

0
36
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 16 đề số 2 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 16 đề số 2 năm 2013

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 16 đề số 2 năm 2013 dành cho các em học sinh đang chuẩn bị cho kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng, với đề thi này các em sẽ được làm quen với cấu trúc đề thi và củng cố lại kiến thức căn bản nhất. Hãy cùng tham khảo bộ đề thi mà chúng tôi tổng hợp dưới đây nhé!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 16 đề số 2 năm 2013

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 16 đề số 2 năm 2013. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

Lonnie sometimes goes to comedy movies.
Greta never goes to mystery movies.
1. If the two statements above are true, which of the following statements must also be true?

I. Lonnie never goes to mystery movies.
II. Greta sometimes goes to comedy movies.
III. Lonnie and Greta never go to mystery movies together.
A. I only B. II only C. III only D. I and III E. II and III

 2. Ths figure above shows the graph of y = f(x). Which of the following is the graph of y =|f(x)|?
A. B.
C. D.
E.

3. A garden consists of a continuous chain of flower beds in the shape of pentagons, the beginning of which is shown in the figure above. There are 17 flower beds in the chain, and each one, except the first and last, shares two of its sides with adjacent flowef beds: If the length of.each side of each bed is 1 meter, what is the perimeter of the garden?
A. 50 meters B. 51 meters C. 53 meters D. 55 meters E. 57 meters

4. If y + x < y - x, which of the following statements must be true?
A. x > y B. y > x C. y = x D. x < 0 E. y < 0

5. If the average (arithmetic mean) of the measures of two noncongruent angles of an isosceles triangle is 70°, which of the following is the measure of one of the angles of the triangle?
A. 50° B. 60° C. 80° D. 90° E. 100°

6. A nutrition expert recommends that a person eat a minimum of 5 servings of fruits or vegetables a day; these 5 servings are to include at least 2 servings of fruit and at least 2 servings of vegetables. On how many days listed in the table above did Anna satisfy all the recommendations of the nutrition expert?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5

7. If a 1-inch cube of cheese were cut in half in all three directions as shown above, then the total surface area of the separated smaller cubes would be how much greater than the surface area of the original 1-inch cube?
A. 2 square inches B. 4 square inches C. 6 square inches
D. 8 square inches E. 12 square inches 

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 16 đề số 2 năm 2013 và xem thêm đề thi các vòng khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.
Đồng bộ tài khoản