Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 16 năm 2012

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 2 đề thi

0
72
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 16 năm 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 16 năm 2012

Thư viện eLib xin chia sẻ đến các bạn bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 16 năm 2012. Các bạn có thể tải miễn phí bộ đề thi này để làm tư liệu ôn tập thật hiệu quả. Hi vọng, thông qua giải các đề thi trong bộ đề này, các bạn sẽ nâng cao được kĩ năng giải đề, ôn tập hiệu quả phần kiến thức đã học của mình và tìm hiểu thêm được nhiều kiến thức mới. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 16 năm 2012

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 16 năm 2012. Mời quý thầy cô tham khảo:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. If x > 0, what is 30 percent of 15x?
A. 0.5x
B. 2x
C. 4.5x
D. 5x
E. 45x
2. The percent increase from 8 to 14 is equal to the percent increase from 20 to what number?
A. 14
B. 26
C. 28
D. 32
E. 35
3. Which of the following is equal in value to 1 plus (100 percent of 1)?
A. 100 percent of 1
B. 101 percent of 1
C. 110 percent of 1
D. 200 percent of 1
E. 201 percent of 1
4. A store has 660 books in stock. If 30 percent of these books are on sale, how many books are not on sale?
A. 462
B. 460
C. 464
D. 466
E. 468
5. A special lottery is to be held to select the student who will live in the only deluxe room in a dormitory. There are 100 seniors, 150 juniors, and 200 sophomores who applied. Each senior’s name is placed in the lottery 3 times; each junior’s name, 2 times; and each sophomore’s name, 1 time. If a student's name is chosen at random from the names in the lottery, what is the probability that a senior's name will be chosen?
A. 1/8
B. 2/9
C. 2/7
D. 3/8
E. 1/2
6. The table above shows the temperatures at noon, in degrees Fahrenheit, in a city in Hawaii over a oneweek period. If m represents the median of these temperatures, f represents the temperature that occurred most often, and a represents the average (arithmetic mean) of these seven temperatures, which of the following is the correct order of m, f, and a ?
A. a < m < f
B. a < f < m
C. m < a < f
D. m < f < a
E. a = m < f
7. The projected sales volume of a video game cartridge is given by the function , where s is the number of cartridges sold, in thousands; p is the price per cartridge, in dollars; and a is a constant. If according to the projections, 100,000 cartridges are sold at $10 per cartridge, how many cartridges will be sold at $20 per cartridge?
A. 20000
B. 50000
C. 60000
D. 150000
E. 200000
8. In the xy-coordinate plane above, line l contains the points (0, 0) and (1, 2). If line m (not shown) contains the point (0, 0) and is perpendicular to l, what is an equation of m ?
A. y = -x/2
B. y = -x/2 + 1
C. y = -x
D. y = -x + 2
E. y = -2x
I. 15
II. 20
III. 22
9. If two sides of the triangle above have lengths 5 and 6, the perimeter of the triangle could be which of the above?
A. I only
B. I and II only
C. I and III only
D. II and III only
E. I, II, and III
10. If x > 1 and , what is the value of m ?
A. -7/2
B. -3
C. -5/2
D. -2
E. -3/2

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 16 năm 2012 và xem thêm các tài liệu khác.
Đồng bộ tài khoản