Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 16 năm 2013

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 2 đề thi

0
81
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 16 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 16 năm 2013

Với mong muốn giúp các em có thêm tài liệu tham khảo, thư viện eLib giới thiệu bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 16 năm 2013. Qua đây, các em sẽ có dịp làm quen với cấu trúc đề, biết các nội dung, kiến thức chủ yếu mà các năm trước hay ra. Từ đó biết cách ôn tập và làm đề thi để đạt kết quả tốt nhất.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 16 năm 2013

Bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 16 năm 2013 là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. If x > 0, what is 30 percent of 15x?
A. 0.5x B. 2x C. 4.5x D. 5x E. 45x

2. The percent increase from 8 to 14 is equal to the percent increase from 20 to what number?
A. 14 B. 26 C. 28 D. 32 E. 35

3. Which of the following is equal in value to 1 plus (100 percent of 1)?
A. 100 percent of 1 B. 101 percent of 1 C. 110 percent of 1
D. 200 percent of 1 E. 201 percent of 1

4. A store has 660 books in stock. If 30 percent of these books are on sale, how many books are not on sale?
A. 462 B. 460 C. 464 D. 466 E. 468

5. A special lottery is to be held to select the student who will live in the only deluxe room in a dormitory. There are 100 seniors, 150 juniors, and 200 sophomores who applied. Each senior’s name is placed in the lottery 3 times; each junior’s name, 2 times; and each sophomore’s name, 1 time. If a student's name is chosen at random from the names in the lottery, what is the probability that a senior's name will be chosen?
A. 1/8 B. 2/9 C. 2/7 D. 3/8 E. 1/2

6. The table above shows the temperatures at noon, in degrees Fahrenheit, in a city in Hawaii over a oneweek period. If m represents the median of these temperatures, f represents the temperature that occurred most often, and a represents the average (arithmetic mean) of these seven temperatures, which of the following is the correct order of m, f, and a ?
A. a < m < f B. a < f < m C. m < a < f D. m < f < a E. a = m < f

7. The projected sales volume of a video game cartridge is given by the function , where s is the number of cartridges sold, in thousands; p is the price per cartridge, in dollars; and a is a constant. If according to the projections, 100,000 cartridges are sold at $10 per cartridge, how many cartridges will be sold at $20 per cartridge?
A. 20000 B. 50000 C. 60000 D. 150000 E. 200000 

Thư viện eLib mong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 16 năm 2013 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản