Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 17

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 2 đề thi

0
60
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 17

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 17

Đề thi Olympic Tiếng Anh trên mạng bao giờ cũng khó, đòi hỏi các em không những nắm vững kiến thức trong sách giáo khoa mà còn phải biết tìm tòi, nghiên cứu các tài liệu tham khảo bên ngoài. Xuất phát từ thực tế đó, thư viện eLib giới thiệu bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 17. Chúc các em đạt kết quả tốt trong kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng sắp tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 17

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 17:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Which of the following number lines represents the solution to the inequality x + 8 > 3x – 6, x ∈ R?
2. A square has an area of 196 cm2 . Given that π = 3.14, what is the area of the largest circle that can be drawn within this square?
A. 615.44 cm2 B. 178.35 cm2
C. 62.42 cm2 D. 43.96 cm2 E. 153.86 cm2
3. If a line of best fit were drawn on the scatter plot above, the coordinate point that would lie closest to the line of best fit would be
A. (60, 14) B. (65, 6) C. (73, 16) D. (75, 8) E. (77, 8)
4. A farmer and his son leave a barn at the same time and walk in opposite directions checking a fence line. The son walks at a speed of 3.5 km/h, and the farmer at 4.0 km/h. How much time will have elapsed when the farmer and his son are 2.5 km apart?
A. 1/5 h B. 1/3 h C. 3 h D. 5 h E. 7 h
5. How many numbers between 200 and 400 begin or end with 3?
A. 20 B. 60 C. 100 D. 110 E. 120

6. If f(3) = 15 and f(5) = 45, which of the following could be f(x)?
A. 4x + 3 B. 2x² – 2x C. 2x² - x D. 2x² - 5 E. 5x²
7. PQRS is a parallelogram and ST = TR. What is the ratio of the area of triangle QST to the area of the parallelogram?
A. 1 : 2 B. 1 : 3 C. 1 : 4
D. 1 : 5 E. it cannot be determined
8. A picture is copied onto a sheet of paper 8.5 inches by 10 inches. A 1.5 inch margin is left all around. What area in square inches does the picture cover?
A. 76 B. 65 C. 59.5 D. 49 E. 38.5
9. The table above shows the results of a poll which asked drivers how many accidents they had had over the previous 5 years. What is the median number of accidents per driver?
A. 0.5 B. 1 C. 1.5 D. 2 E. 4
10. The calculator keystroke sequence that would give the solution of the expression shown above is

Nhanh tay, tải miễn phí Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 17 này các em nhé. Chúc các em thành công!
Đồng bộ tài khoản