Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 17 đề số 1 năm 2013

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 1 đề thi

0
34
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 17 đề số 1 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 17 đề số 1 năm 2013

Thư viện eLib xin gửi đến bạn BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 17 đề số 1 năm 2013, là một trong những BST đặc sắc của chúng tôi. Thư viện eLib đã tổng hợp từ nhiều nguồn và biên tập có sự chọn lọc nhằm giúp quý thầy cô và các em tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 17 đề số 1 năm 2013

Bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 17 đề số 1 năm 2013 là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Which of the following number lines represents the solution to the inequality x + 8 > 3x – 6, x ∈ R?
A. 
B. 
C. 
D. 
E.

2. A square has an area of 196 cm2 . Given that π = 3.14, what is the area of the largest circle that can be drawn within this square?
A. 615.44 cm2 B. 178.35 cm2
C. 62.42 cm2 D. 43.96 cm2 E. 153.86 cm2 

3. If a line of best fit were drawn on the scatter plot above, the coordinate point that would lie closest to the line of best fit would be

A. (60, 14) B. (65, 6) C. (73, 16) D. (75, 8) E. (77, 8)

4. A farmer and his son leave a barn at the same time and walk in opposite directions checking a fence line. The son walks at a speed of 3.5 km/h, and the farmer at 4.0 km/h. How much time will have elapsed when the farmer and his son are 2.5 km apart?
A. 1/5 h B. 1/3 h C. 3 h D. 5 h E. 7 h

5. How many numbers between 200 and 400 begin or end with 3? 
A. 20 B. 60 C. 100 D. 110 E. 120

6. If f(3) = 15 and f(5) = 45, which of the following could be f(x)?
A. 4x + 3 B. 2x² – 2x C. 2x² - x D. 2x² - 5 E. 5x²

Thư viện eLib mong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 17 đề số 1 năm 2013 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản