Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 17 đề số 2 năm 2013

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 1 đề thi

0
37
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 17 đề số 2 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 17 đề số 2 năm 2013

Nếu như bạn đang tìm tư liệu Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 17 đề số 2 năm 2013, thì đây chính là BST mà bạn cần. Qua nhiều công đoạn biên tập, chúng tôi đã sắp xếp và tạo thành BST dành cho các bạn tham khảo. Chúc các bạn có những trải nghiệm hay khi tham khảo bộ sưu tập này.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 17 đề số 2 năm 2013

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 17 đề số 2 năm 2013 của thư viện eLib dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. On Monday, the farmer’s hens laid 50 eggs. Of the 50 eggs, 35 were white, and 15 were brown. When the farmer gathered the eggs, what is the probability that the first egg he randomly picked was a white egg?
A. 1/50 B. 1/35 C. 15/35 D. 35/50 E. 45/50

2. In the fall, a farmer sells his grain. If the amount of grain he harvests does not change, which of the following graphs shows the relationship between grain price and his farm income?
A. B.
C. D.
E.

3. What is the sum of the smallest prime and the largest prime less than 10?
A. 8 B. 9 C. 10 D. 11 E. 12

4. Michael is 1.7 m tall. At 2:00 P.M., he casts a shadow 90 cm long and the cabin casts a shadow 305 cm long. The height of the cabin, to the nearest tenth of a meter, is
A. 0.5 m B. 2.0 m C. 3.5 m
D. 4.7 m E. 5.8 m

5. Michael buys a fan for the cabin. The store purchased the fan for $60. The store then marked up the price by 20%. When the fan went on sale, it was decreased by 20%. What was the sale price of the fan that Michael bought?
A. $57.60 B. $60.00 C. $60.20 D. $72.00 E. $73.50

6. If V = 12R/(r + R), then what is the value of R?
A. Vr/12 - V B. Vr + V/12 C. Vr – 12
D. V/r-12 E. V (r + 1)/12

7. Michael stacks boxes of building materials in his storage shed as shown above. Which of the following sets of views represents the layout of Michael’s boxes? 

Hy vọng rằng BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 17 đề số 2 năm 2013 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản