Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 18

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | 2 đề thi

0
100
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 18

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 18

Thư viện eLib.VN chia sẻ miễn phí bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 18. Chúng tôi đã biên tập cẩn thận cho các em học sinh, để các em có thể dùng làm tư liệu tham khảo, rèn luyện kỹ năng giải đề thi Olympic Tiếng Anh trên mạng. Hi vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 18

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nội dung của các tài liệu trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 18:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. If k is divisible by 2, 3, and 15, which of the following is also divisible by these numbers?
A. k + 5 B. k + 15 C. k + 20
D. k + 30 E. k + 45
2. Compare the two quantities in the boxes, one in Column A and one in Column B.
A. the quantity in Column A is greater;
B. the quantity in Column B is greater;
C. the two quantities are equal;
D. the relationship cannot be determined from the information given.
E. None of them
3. In the figure above, three lines intersect at a point. If f = 85 and c = 25, what is the value of a ?
A. 60 B. 65 C. 70 D. 75 E. 85
4. If Marisa drove n miles in t hours, which of the following represents her average speed, in miles per hour?
A. n/t B. t/n C. 1/nt D. nt E. n2t
5. If a is an odd integer and b is an even integer, which of the following is an odd integer?
A. 3b B. a + 3 C. 2(a + b)
D. a + 2b E. 2a + b
6. In the coordinate plane, the points F (-2, 1), G (1, 4), and H (4, 1) lie on a circle with center P. What are the coordinates of point P ?
A. (0, 0) B. (1, 1) C. (1, 2)
D. (1, -2) E. (2.5, 2.5)
7. The graph of y = f(x) is shown above. If -3 ≤ x ≤ 6, for how many values of x does f(x) = 2 ?
A. None B. 1 C. 2 D. 3 E. More than three
8. If the average (arithmetic mean) of t and t + 2 is x and if the average of t and t − 2 is y, what is the average of x and y ?
A. 1 B. t/2 C. t D. t + 1/2 E. 2t
9. For all numbers x and y, let x △ y be defined x △ y = x2 + xy + y2 . What is the value of (3 △ 1)△1?
A. 5 B. 13 C. 27 D. 170 E. 183
10. Each of the following is a factor of 80 EXCEPT
A. 5 B. 8 C. 12 D. 16 E. 40

Vui lòng xem thêm các tài liệu cùng chủ đề trong các bộ sưu tập khác. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh còn có thể download bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 18 về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn của chúng tôi.
Đồng bộ tài khoản