Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 18 đề số 1 năm 2013

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | 1 đề thi

0
50
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 18 đề số 1 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 18 đề số 1 năm 2013

Các em muốn tìm kiếm nhiều tài liệu tham khảo khi ôn tập cho kì thi Olympic Tiếng Anh trên mạng? Hãy đến với bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 18 đề số 1 năm 2013 được thư viện eLib sắp xếp và tuyển chọn dưới đây. Thông qua các đề thi hay trong bộ sưu tập sẽ giúp các em làm quen với cấu trúc đề và nhận diện tất cả các dạng bài thường gặp và có thể thi.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 18 đề số 1 năm 2013

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 18 đề số 1 năm 2013. Mời tham khảo:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. If k is divisible by 2, 3, and 15, which of the following is also divisible by these numbers?
A. k + 5 B. k + 15 C. k + 20 
D. k + 30 E. k + 45

2. Compare the two quantities in the boxes, one in Column A and one in Column B. 
A. the quantity in Column A is greater;
B. the quantity in Column B is greater;
C. the two quantities are equal;
D. the relationship cannot be determined from the information given.
E. None of them

3. In the figure above, three lines intersect at a point. If f = 85 and c = 25, what is the value of a ?
A. 60 B. 65 C. 70 D. 75 E. 85

4. If Marisa drove n miles in t hours, which of the following represents her average speed, in miles per hour?
A. n/t B. t/n C. 1/nt D. nt E. n2t

5. If a is an odd integer and b is an even integer, which of the following is an odd integer?
A. 3b B. a + 3 C. 2(a + b) 
D. a + 2b E. 2a + b

6. In the coordinate plane, the points F (-2, 1), G (1, 4), and H (4, 1) lie on a circle with center P. What are the coordinates of point P ? 
A. (0, 0) B. (1, 1) C. (1, 2) 
D. (1, -2) E. (2.5, 2.5)  

Nội dung bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 18 đề số 1 năm 2013 chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 18 đề số 1 năm 2013 để xem.
Đồng bộ tài khoản