Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 19 đề số 2 năm 2012

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | 1 đề thi

0
47
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 19 đề số 2 năm 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 19 đề số 2 năm 2012

Tiếp sức cho các bạn học sinh đang bồi dưỡng Olympic Tiếng Anh trên mạng có thể dễ dàng sưu tập được nhiều dạng đề thi chính thức của những năm trước, chúng tôi xin chia sẻ đến các bạn Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 19 đề số 2 năm 2012. Hi vọng rằng, bộ đề thi này thực sự là tài liệu hữu ích dành cho các bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 19 đề số 2 năm 2012

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 19 đề số 2 năm 2012 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Figure Q is the image of Figure P after a single reflection. Over which line was Figure P reflected?
A. x -axis B. y -axis C. x = 1 D. y = 1 E. x = 5
x = 2y
x - y2 = -2y
2. What is the solution set of the system above?
A. {(0, 0)} B. {(0, 4)} C. {(0, 0), (4, 0)} D. {(0, 0), (8, 4)} E. {(0, 9)}
3. What is an equation of the circle that has center (—2, 3) and passes through ( —1, 1)?
A. (x + 2)2 + (y - 3)2 = 5
B. (x - 2)2 + (y + 3)2 = 5
C. (x + 2)2 + (y - 3)2 = 25
D. (x - 2)2 + (y + 3)2 = 25
E. (x + 5)2 + (y - 3)2 = 15
4. Simplify: (x0.75)3
A. x(27/64) B. x(9/4) C. x(9/12) D. x(15/4) E. x2
5. The area of a rectangular window is (4x2 − 21x − 18). Both the length and the width are polynomials with integer coefficients. Which of the following could represent the length of the window?
A. 4x + 6 B. 4x + 3 C. x + 6 D. x + 3 E. 4x + 19
6. Which binomial is a factor of (x3 − x2 + 3x − 3)?
A. x − 3 B. x2 + 1 C. x2 - 1 D. x2 + 3 E. x − 13
7. Which graph best represents a line parallel to a line with the equation 3x - 2y = -8 ?
8. If 5 tractors can plow a field in 4 hours, how many hours will it take 3 tractors to plow the field?
A. 20/3 B. 13/2 C. 17/3 D. 11/2 E. 18
9. Solve: 3x − 7√x + 2 = 0
A. x = 1/9 , x = 4
B. x = 1/3 , x = 4
C. x = 1/9 , x = -1/3
D. x = 1/3 , x = 1/9
E. x = 1/5 , x = 2
10. If 0 < a < b, what must be true about the quotient a+b/a ?
A. It is less than 1. B. It is between 1 and 2
C. It is between a and b. D. It is greater than 2.
E. None of them

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 19 đề số 2 năm 2012 để xem.
Đồng bộ tài khoản