Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 19 năm 2012

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 2 đề thi

0
97
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 19 năm 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 19 năm 2012

Đồng hành cùng người học, đó là tiêu chí hàng đầu của Thư viện eLib. Vì vậy, nhằm hỗ trợ các bạn học sinh đang chuẩn bị cho kì thi Olympic Tiếng Anh trên mạng có thêm nhiều tài liệu học tập và luyện thi, chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 19 năm 2012. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 19 năm 2012

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 19 năm 2012. Mời quý thầy cô và câc em cùng tham khảo:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. The roots of the equation 2x2 – x = 4 are
A. real and irrational
B. real, rational, and equal
C. real, rational, and unequal
D. imaginary
E. imaginary and unequal
2. Which graph represents the inverse of f(x) = {(0,1),(1,4),(2,3)}?
3. If point C(-3, 8) is the midpoint of a line segment with endpoints A(-9, -2) and B, what are the coordinates of point B?
A. (-6, 3) B. (-15, 14) C. (-3, -18) D. (3, 18) E. (2, 5)
4. What is the y-intercept of a line that passes through (–5, 6) and has an x-intercept of 3?
A. 4/9 B. 2 C. 21/4 D. 3 E. 31/4
5. In the equation y = 4x + 8, y is a function of x. If the value of x is decreased by 3, how will the value of y change?
A. The value of y will decrease by 12.
B. The value of y will decrease by 4.
C. The value of y will increase by 8.
D. The value of y will increase by 10.
E. The value of y will increase by 28.
6. Solve |3x + 7| = 11.
A. –6 only B. 4/3 only C. 4/3 and -4/3 D. 4/3 and -6 E. -4/3 and -6
7. Using the mapping above, which represent functions?
A. I only B. II only C. III only D. I and III only E. II and III only 8. Graciela wanted to buy a new winter coat. The store was offering a 30% discount plus an extra $6 discount for paying cash. Graciela bought a coat for cash and paid $80.80. Which of the following equations could be used to find the original price of the coat, x?
A. 0.70x + 6 = 80.80
B. 0.70x – 6 = 80.80
C. x – 0.30(x + 6) = 80.80
D. x – 0.30(x - 6) = 80.80
E. x + 0.30(x – 6) = 80.80
9. From the chart above, what is the value of y when x = 12?
A. 68 B. 19 C. -19 D. -48 E. -68
10. How many different values of k exist so x2 + kx – 15 is factorable using integers?
A. 1 B. 2 C. 4 D. 6 E. 8

Quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 19 năm 2012 bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!
Đồng bộ tài khoản