Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 19 năm 2013

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 2 đề thi

0
68
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 19 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 19 năm 2013

Với mong muốn giảm bớt áp lực cho các em học sinh, thư viện eLib giới thiệu bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 19 năm 2013. Đây là những đề thi được chọn lọc kỹ càng từ các kỳ thi trước giúp các em biết các dạng đề, làm quen với nhiều dạng bài tập khó. Hi vọng các em sẽ đạt kết quả tốt trong kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng sắp tới!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 19 năm 2013

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 19 năm 2013. Mời quý thầy cô tham khảo:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. The roots of the equation 2x2 – x = 4 are
A. real and irrational
B. real, rational, and equal
C. real, rational, and unequal
D. imaginary
E. imaginary and unequal

2. Which graph represents the inverse of f(x) = {(0,1),(1,4),(2,3)}?
E. None of them

3. If point C(-3, 8) is the midpoint of a line segment with endpoints A(-9, -2) and B, what are the coordinates of point B?
A. (-6, 3) B. (-15, 14) C. (-3, -18)
D. (3, 18) E. (2, 5)

4. What is the y-intercept of a line that passes through (–5, 6) and has an x-intercept of 3?
A. 4/9 B. 2 C. 21/4 D. 3 E. 31/4

5. In the equation y = 4x + 8, y is a function of x. If the value of x is decreased by 3, how will the value of y change?
A. The value of y will decrease by 12.
B. The value of y will decrease by 4.
C. The value of y will increase by 8.
D. The value of y will increase by 10.
E. The value of y will increase by 28.

6. Solve |3x + 7| = 11.
A. –6 only B. 4/3 only C. 4/3 and -4/3 D. 4/3 and -6 E. -4/3 and -6

7. Using the mapping above, which represent functions?
A. I only B. II only
C. III only D. I and III only E. II and III only

8. Graciela wanted to buy a new winter coat. The store was offering a 30% discount plus an extra $6 discount for paying cash. Graciela bought a coat for cash and paid $80.80. Which of the following equations could be used to find the original price of the coat, x?
A. 0.70x + 6 = 80.80
B. 0.70x – 6 = 80.80
C. x – 0.30(x + 6) = 80.80
D. x – 0.30(x - 6) = 80.80
E. x + 0.30(x – 6) = 80.80

9. From the chart above, what is the value of y when x = 12?
A. 68 B. 19 C. -19 D. -48 E. -68

10. How many different values of k exist so x2 + kx – 15 is factorable using integers?
A. 1 B. 2 C. 4 D. 6 E. 8 

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 19 năm 2013 và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.
Đồng bộ tài khoản