Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 2 đề số 1 năm 2013

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 1 đề thi

0
60
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 2 đề số 1 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 2 đề số 1 năm 2013

Cùng tham khảo BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 2 đề số 1 năm 2013 để ôn tập lại các kiến thức đã học, đánh giá năng lực làm bài của mình thông qua việc tự giải các dạng đề thi được chúng tôi sưu tập. Từ đó, các em có thể tự tin chuẩn bị kiến thức cho kì thi sắp tới được tốt hơn với số điểm cao như mong muốn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 2 đề số 1 năm 2013

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 2 đề số 1 năm 2013 của thư viện eLib dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. A state game warden has been observing deer during a particularly severe winter. She recorded that 14 of the 96 deer she observed throughout the state appeared to be suffering from malnutrition. The state has an estimated deer population of 600,000. Based on her observations, approximately how many deer would she predict are suffering from malnutrition? 
A. 14,000 B. 72,000 C. 88,000 D. 96,000 E. 15,000

2. In the figure, lines A and B are straight and parallel to each other. Which angles must be congruent to ∠1? 
A. ∠2 and ∠6 B. ∠4, ∠6, and ∠7
C. ∠3 and ∠5 D. ∠4, ∠5, and ∠8
E. only ∠6

3. Ms. Patrick wrote the fractions 0.75/1 , 1.5/2 , 3/4 , 9/12 on the board. Then she asked Sabrina to describe the relationship among the numbers. Which statement describes the relationship among the numbers? 
A. The fractions are equivalent.
B. The fractions are in ascending order.
C. The fractions are in descending order.
D. The fractions are doubling from left to right.
E. None of them

4. The table shows how many pages are left to copy at different times. How many pages are left to copy at the end of 40 seconds? 
A. 11 B. 13 C. 16 D. 33 E. 55

5. An economist used the equation y = 0.05x2 + 3.63x + 37.68 to model changes in consumer prices. For a given value of y, which method should be used to solve the equation for x? 
A. distance formula
B. factoring
C. Pythagorean theorem
D. quadratic formula
E. None of them

6. Jeremy works at a bookstore. He gets paid $30 per day and $2 for every book he sells. He determines his total daily pay, D, with the equation D = 30 + 2b, where b is the number of books he sells On Monday, Jeremy’s total daily pay is $50. On Tuesday, Jeremy’s total daily pay will change to $35 per day and $2 for every book he sells. Which statement is true about Jeremy’s total daily pay on Tuesday? 
A. It will be $5 more than on Monday.
B. It will be $35 more than on Monday.
C. It might be less than on Monday.
D. It might be less than $35.
E. None of them  

Hy vọng rằng BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 2 đề số 1 năm 2013 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản