Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 2 đề số 3 năm 2013

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | 1 đề thi

0
59
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 2 đề số 3 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 2 đề số 3 năm 2013

Nếu bạn đang chuẩn bị cho kì thi Olympic Tiếng Anh trên mạng thì đừng bỏ qua Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 2 đề số 3 năm 2013 này nhé. Hi vọng rằng, thông qua việc giải trực tiếp các đề thi này, các bạn sẽ làm quen dần với cấu trúc đề thi, luyện giải nhiều các dạng bài tập và các câu hỏi trắc nghiệm. Chúc các bạn ôn thi thật hiệu quả và đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 2 đề số 3 năm 2013

Bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 2 đề số 3 năm 2013 là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Three percent of 4,200 is equal to 6 percent of what number?
A. 8400 B. 1260 C. 252 D. 126 E. 2100

2. The pie chart above shows the three sources for Lana’s college tuition. If 1/4 of the total amount was from scholarships and 1/3 was from student loans, what is the value of x ?
A. 120 B. 130 C. 140 D. 150 E. 160

3. If a is greater than 4, then, of the following, which will always have the least value?
A. B. C. D. E.

4. If x is the coordinate of the indicated point on the number line above, which of the lettered points has coordinate −2x ?
A. A B. B C. C D. D E. E

5. ;The graphs of the functions f and g are lines, as shown above. What is the value of f(3) + g(3) ?
A. 1.5 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5.5

6. If 75 percent of m is equal to K percent of 25, where k > 0, what is the value of m/K?
A. 3/16 B. 1/3 C. 3/4 D. 3 E. 16/3
7. R is the midpoint of line segment PT, and Q is the midpoint of line segment PR. If S is a point between R and T such that the length of segment QS is 10 and the length of segment PS is 19, what is the length of segment ST ?
A. 13 B. 14 C. 15 D. 16 E. 17  

Thư viện eLib mong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 2 đề số 3 năm 2013 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản