Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 2 đề số 4 năm 2013

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 1 đề thi

0
52
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 2 đề số 4 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 2 đề số 4 năm 2013

Xin giới thiệu đến các bạn học sinh lớp 9 Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 2 đề số 4 năm 2013. Thông qua việc giải các đề thi này, các em học sinh sẽ dễ dàng tiếp cận với cấu trúc đề thi từ đó rút kinh nghiệm cho bài thi của mình. Chúc các em ôn thi tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 2 đề số 4 năm 2013

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 2 đề số 4 năm 2013 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. In the figure above, what is the slope of line l?
A. -r/s B. r/s C. -s/r D. s/r E.

I. M is the center of the circle.
II. M is on arc XY.
III. M is outside of the circle.
2. Points X and Y are two different points on a circle. Point M is located so that line segment XM and line segment YM have equal length. Which of the following could be true?
A. I only B. II only C. I or II only D. II or III only E. I, II, or III

3. If A is the set of prime numbers and B is the set of two-digit positive integers whose units digit is 5, how many numbers are common to both sets?
A. None B. 1 C. 2 D. 5 E. 9

4. Look at the diagram above. At the end of the day, Pat relaxes in a hot tub that is the shape of a cylinder. The hot tub has a radius of 2 m and depth of 1 m. The formula for the volume of a cylinder is V =πr2h. If the radius of the tub is doubled, then the volume will be
A. halved
B. doubled
C. increased four times
D. increased eight times
E. increased 16 times

5. The sum of five consecutive whole numbers is less than 25. One of the numbers is 6. Which of the following is the greatest of the consecutive numbers?
A. 6 B. 7 C. 8 D. 9 E. 10

6. If (x + 2)n(x - 2) = (x + 2)(x2 - 4) for all values of x, what is the value of n ?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
E. It cannot be determined from the information given.  

Nội dung bộ sưu tập chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 2 đề số 4 năm 2013 để xem.
Đồng bộ tài khoản