Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 20

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 4 đề thi

0
73
lượt xem
0
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 20

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 20

Mời quý thầy cô và các em học sinh tham khảo bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 20. Chúng tôi đã chọn lọc các đề thi hay nhất, với nhiều câu hỏi khó giúp các em làm quen với dạng đề, và biết cách giải các bài tập đòi hỏi độ tư duy cao. Hi vọng sẽ là tài liệu tham khảo có giá trị cho quý thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 20

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 20:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. The box-and-whisker plot above shows Robert’s phone calls for one month. Based on the plot, which statement about the length of a phone call that Robert made last month is most likely true?
A. It was 11 minutes long.
B. It was 18 minutes long.
C. It was between 2 and 8 minutes long.
D. It was between 9 and 14 minutes long.
E. It was 28 minutes long.

2. Haley is planning a garden shaped like a right triangle with the dimensions shown above. How much fencing will she need to enclose the garden?
A. 60 ft 
B. 70 ft 
C. 150 ft 
D. 300 ft 
E. 350 ft

3. Which is the greatest common factor of the three terms: 32a3b2, 36a2c2, 16ab3?
A. 4a B. 4a3b2c3 C. 6abc D. 8a2b2 E. 121a3

4. Which of the following systems of linear equations are neither parallel nor perpendicular?
A. y = 8x/3 - 2 and y = 8x/3 - 5/3 
B. y = -7x/4 - 1/3 and y = 4x/7 - 1/3
C. y = 6x/5 - 1/3 and y = -6x/5 - 1/3
D. y = -3x/2 + 0.5 and y = -3x/2 + 3
E. y = x/3 + 5 and y = x/3 - 8

5. The table displays the average number of pounds of milk and milk fat produced per cow in seven states in 2001. In North Carolina in 2001, the production of milk per cow was 17,200 pounds. According to the line of best fit for the data above, approximately how many pounds of milk fat were produced per cow in North Carolina?
A. 543 B. 560 C. 610 D. 623 E. 700

6. Mr. Hanson recorded the typing speeds (in words per minute) of 25 students and their weeks of experience. The line of best fit for the data is y = 4.4x + 18.9, where x is the number of weeks of experience of a student and y is the student’s typing speed. What is the meaning of the y-intercept for this set of data?
A. the average typing speed of the students
B. the highest typing speed recorded
C. the improvement in typing speed per week for the average student
D. the typing speed of a student with no experience
E. None of them

 

Nhanh tay, tải miễn phí Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 20 này các em nhé. Chúc các em thành công!
Đồng bộ tài khoản