Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 20 đề số 2 năm 2014

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 1 đề thi

0
43
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 20 đề số 2 năm 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 20 đề số 2 năm 2014

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 20 đề số 2 năm 2014 được sắp xếp rõ ràng thành bộ bao gồm các đề thi được biên tập rõ ràng. Các bạn học sinh, quý thầy cô có thể dễ dàng tìm thấy đề thi phù hợp với mình một cách dễ dàng tại bộ sưu tập của chúng tôi. Chúc các bạn thành công.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 20 đề số 2 năm 2014

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 20 đề số 2 năm 2014 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Brenda used the letters P and Q to correctly show the location of the solutions on a number line of the equation ∣3 - x∣- 5 = 2. Which of the following could be Brenda’s number line?

2. Which is equivalent to the expression -2a4 - 3a2 + 7a + 6 - 6a3 + a4 + 7a2 - 6?
A. -a4 - 6a3 + 4a2 + 7a
B. -a8
C. 4a2 + a4
D. -4a4 + 5a2 - a + 6
E. -5a2 + a2 - a

3. A radar system monitors a circular area approximately 450 square miles. Which is closest to the radius of the circular area?
A. 12 miles B. 25 miles C. 72 miles
D. 140 miles E. 88 miles

4. The number of steps per second that a runner takes is called the stride rate. The table compares the speed of several top female runners with their average stride rates. Which of the following equations best represents the line-of-best fit for this set of data?
A. y = 5.7x
B. y = 0.5x - 6.25
C. y = 3x + 19
D. y = 12x - 22
E. y = x

5. Which of the following could be used as justification that 3x2 + 10x - 8 is NOT prime over the set of rational numbers?
A. (3x + 2)(x - 4)
B. (3x + 2)(x - 2)
C. (3x - 2)(x + 4)
D. (3x - 2)(x + 2)
E. (x + 2)(x - 1)

6. The graph of a quadratic function is shown above. Which appears to be the solution set for this function?
A. {2, 4} B. {-2, 4} C. {-4, 2} D. {-4, -2} E. {0, 1}

7. Which of the following is equivalent to (3x3y)2(2y3)/6xy?
A. x2y2 B. 3x5y4 C. 13x5y4 D. x5y4 E. x4y4

8. The perimeter P of a rectangle with l, length, and a width of 4 units can be calculated by using the following formula P = 2(l + 4). How will the perimeter of the rectangle change if the length is increased by 1 unit?
A. It will increase by 2 units.
B. It will remain the same.
C. It will increase by 1 unit.
D. It will decrease by 2 units.
E. It will increase by 12 units.

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 20 đề số 2 năm 2014 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản