Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 20 năm 2013

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 2 đề thi

0
87
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 20 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 20 năm 2013

Giai đoạn chuẩn bị cho kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng là giai đoạn áp lực nhất đối với các bạn thí sinh đam mê môn học Tiếng Anh. Hiểu được điều đó, thư viện eLib đã sưu tập trọn bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 20 năm 2013 để giúp các bạn học sinh có thêm tài liệu ôn tập, có điều kiện thử sức với một đề thi thực sự. Chúc các bạn ôn thi tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 20 năm 2013

Dưới đây là đoạn trích Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 20 năm 2013 được trích từ tài liệu cùng tên trong BST:

 Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. The box-and-whisker plot above shows Robert’s phone calls for one month. Based on the plot, which statement about the length of a phone call that Robert made last month is most likely true?

A. It was 11 minutes long.
B. It was 18 minutes long.
C. It was between 2 and 8 minutes long.
D. It was between 9 and 14 minutes long.
E. It was 28 minutes long.

2. Haley is planning a garden shaped like a right triangle with the dimensions shown above. How much fencing will she need to enclose the garden?

A. 60 ft
B. 70 ft
C. 150 ft
D. 300 ft
E. 350 ft

3. Which is the greatest common factor of the three terms: 32a3b2, 36a2c2, 16ab3?

A. 4a B. 4a3b2c3 C. 6abc D. 8a2b2 E. 121a3

4. Which of the following systems of linear equations are neither parallel nor perpendicular?

A. y = 8x/3 - 2 and y = 8x/3 - 5/3
B. y = -7x/4 - 1/3 and y = 4x/7 - 1/3
C. y = 6x/5 - 1/3 and y = -6x/5 - 1/3
D. y = -3x/2 + 0.5 and y = -3x/2 + 3
E. y = x/3 + 5 and y = x/3 - 8

5. The table displays the average number of pounds of milk and milk fat produced per cow in seven states in 2001. In North Carolina in 2001, the production of milk per cow was 17,200 pounds. According to the line of best fit for the data above, approximately how many pounds of milk fat were produced per cow in North Carolina?

A. 543 B. 560 C. 610 D. 623 E. 700

6. Mr. Hanson recorded the typing speeds (in words per minute) of 25 students and their weeks of experience. The line of best fit for the data is y = 4.4x + 18.9, where x is the number of weeks of experience of a student and y is the student’s typing speed. What is the meaning of the y-intercept for this set of data?

A. the average typing speed of the students
B. the highest typing speed recorded
C. the improvement in typing speed per week for the average student
D. the typing speed of a student with no experience
E. None of them

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp nội dung tài liệu này trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 20 năm 2013. Ngoài ra, có thể download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi.
Đồng bộ tài khoản