Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 21 đề số 1 năm 2013

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 1 đề thi

0
44
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 21 đề số 1 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 21 đề số 1 năm 2013

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 21 đề số 1 năm 2013 đã được thư viện eLib sắp xếp nhằm giúp học sinh giảm bớt thời gian tìm kiếm từng đề, rải rác từ nhiều nơi. Thông qua việc luyện giải các đề thi này, chúng tôi hi vọng các bạn học sinh sẽ nâng cao kĩ năng giải đề thi của mình, học thêm được nhiều kiến thức mới. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 21 đề số 1 năm 2013

Dưới đây là đoạn trích Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 21 đề số 1 năm 2013 được trích từ tài liệu cùng tên trong BST:

  Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây

1. Pipe A can fill a tank in 8 hours. When both pipe A and pipe B are used, the tank is filled in 5 hours. How long, in hours, would it take pipe B alone to fill the tank?

A. 61/2 
B. 9 
C. 13 
D. 131/3 
E. 14

2. Jack and Jill sat at the ends of an 18-foot long seesaw where the fulcrum was placed in the middle of the board. By placing a 20-pound weight 3 feet in front of Jill, they were in bal-ance. If Jack weighs 140 pounds, which equation could be used to determine Jill’s weight (x) in pounds?

A. 140(9) = 9x + 6(20)
B. 140(9) = 9x + 3(20)
C. 140(9) = 9x + (x – 3)20
D. 140(18) = 18x + 15(20)
E. 140(18) = 18x + (x – 3)(20)

3. When the expression above is simplified, the numerator is:

A. 3p2 – 2 B. 4p + 1 C. 3p2 + 2 D. –2p + 3 E. 2p + 3 

4. Solve for t in the expression above.

A. {0} B. {9} C. {real numbers} D. {imaginary numbers} E. no real solution

5. What is the value of c if x2 + 7x + c is a perfect square?

A. √7 ≈ 2.65 
B. 7/2 
C. 49/4 
D. 49 
E. 343/8

6. The figure shows the graph of y = x2 – 2x – 3. The expression x2 – 2x – 3 is less than zero when:

A. x < 0 
B. x > 0 
C. x < 1 or x > 3 
D. x > –4 
E. –1 < x < 3 

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 21 đề số 1 năm 2013 trong bộ sưu tập nhé!
Đồng bộ tài khoản