Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 21 đề số 1 năm 2014

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 1 đề thi

0
28
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 21 đề số 1 năm 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 21 đề số 1 năm 2014

Đề thi Olympic Tiếng Anh trên mạng được sắp xếp rõ ràng trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 21 đề số 1 năm 2014. Nhanh tay tìm một bộ đề thi phù hợp với mình các bạn học sinh nhé. Bạn có thể tải miễn phí BST này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 21 đề số 1 năm 2014

Bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 21 đề số 1 năm 2014 là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Pipe A can fill a tank in 8 hours. When both pipe A and pipe B are used, the tank is filled in 5 hours. How long, in hours, would it take pipe B alone to fill the tank?
A. 61/2 B. 9 C. 13 D. 131/3 E. 14

2. Jack and Jill sat at the ends of an 18-foot long seesaw where the fulcrum was placed in the middle of the board. By placing a 20-pound weight 3 feet in front of Jill, they were in bal-ance. If Jack weighs 140 pounds, which equation could be used to determine Jill’s weight (x) in pounds?
A. 140(9) = 9x + 6(20)
B. 140(9) = 9x + 3(20)
C. 140(9) = 9x + (x – 3)20
D. 140(18) = 18x + 15(20)
E. 140(18) = 18x + (x – 3)(20)

3. When the expression above is simplified, the numerator is:
A. 3p2 – 2 B. 4p + 1 C. 3p2 + 2
D. –2p + 3 E. 2p + 3

4. Solve for t in the expression above.
A. {0} B. {9} C. {real numbers}
D. {imaginary numbers} E. no real solution

5. What is the value of c if x2 + 7x + c is a perfect square?
A. √7 ≈ 2.65 B. 7/2 C. 49/4 D. 49 E. 343/8

6. The figure shows the graph of y = x2 – 2x – 3. The expression x2 – 2x – 3 is less than zero when:
A. x < 0 B. x > 0 C. x < 1 or x > 3
D. x > –4 E. –1 < x < 3

7. The vertex of the parabola represented by y = x2 + 8x + 13 is in which quadrant?
A. I B. II C. III D. IV E. None of them

Thư viện eLib mong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 21 đề số 1 năm 2014 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản