Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 21 đề số 2 năm 2013

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 1 đề thi

0
36
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 21 đề số 2 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 21 đề số 2 năm 2013

Bạn đã có Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 21 đề số 2 năm 2013 trong bộ sưu tập tài liệu ôn thi của mình chưa? Nhanh tay tải miễn phí bộ đề thi hay nhé. Thông qua việc luyện giải các đề thi này, chúng tôi hi vọng các bạn học sinh sẽ nâng cao kĩ năng giải đề thi của mình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 21 đề số 2 năm 2013

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 21 đề số 2 năm 2013 dưới đây:

 Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. What are the vertical asymptotes of the function . (Vertical asymptotes are vertical lines which correspond to the zeroes of the denominator of a rational function)

A. x = -5, x = 5
B. x = -5, x = 4, x = 5
C. x = -3, x = 2.5
D. x = 3, x = 2.5, x = 20/3
E. x = -1, x = 8

2. A poll shows that it is likely that, with a margin of error of ±2 percentage points, 78% of those randomly selected from a population would vote for a particular candidate. This situation can be described by the inequality ∣x — 78∣ ≤ 2. Which graph shows the percentage of voters (according to the inequality) who favor the candidate?

A.
B.
C.
D.
E. None of them

3. Which equation represents the graph of y = x2 translated 1 unit right and 2 units down?

A. y = -(x - 1)2 - 2
B. y = (x - 1)2 - 2
C. y = -(x + 1)2 + 2
D. y = (x + 1)2 - 2
E. y = (x - 5)2 - 15

4. Which is the solution set of the equation x + 2 = 4/(x - 2) ?

A. {±2√2}
B. {2√2}
C. 5
D. 9
E. 18

5. In the function f(x) = a(x − 4)2, where a > 0, what happens to the graph of f as the value of a increases?

A. The graph narrows.
B. The graph widens.
C. The graph shifts up.
D. The graph shifts right.
E. None of them

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 21 đề số 2 năm 2013 để xem.
Đồng bộ tài khoản