Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 21 đề số 2 năm 2014

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 1 đề thi

0
25
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 21 đề số 2 năm 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 21 đề số 2 năm 2014

Thi Olympic Tiếng Anh trên mạng là kì thi quan trọng của các em học sinh. Bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 21 đề số 2 năm 2014 hứa hẹn sẽ là bộ tài liệu hấp dẫn dành cho các bạn học sinh. Giúp các bạn học sinh ôn thi tốt qua các đề thi cụ thể. Chúc các bạn thành công.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 21 đề số 2 năm 2014

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 21 đề số 2 năm 2014. Mời tham khảo:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. What are the vertical asymptotes of the function . (Vertical asymptotes are vertical lines which correspond to the zeroes of the denominator of a rational function)
A. x = -5, x = 5
B. x = -5, x = 4, x = 5
C. x = -3, x = 2.5
D. x = 3, x = 2.5, x = 20/3
E. x = -1, x = 8

2. A poll shows that it is likely that, with a margin of error of ±2 percentage points, 78% of those randomly selected from a population would vote for a particular candidate. This situation can be described by the inequality ∣x — 78∣ ≤ 2. Which graph shows the percentage of voters (according to the inequality) who favor the candidate?

3. Which equation represents the graph of y = x2 translated 1 unit right and 2 units down?
A. y = -(x - 1)2 - 2 B. y = (x - 1)2 - 2
C. y = -(x + 1)2 + 2 D. y = (x + 1)2 - 2
E. y = (x - 5)2 - 15

4. Which is the solution set of the equation x + 2 = 4/(x - 2) ?
A. {±2√2} B. {2√2} C. 5 D. 9 E. 18

5. In the function f(x) = a(x − 4)2, where a > 0, what happens to the graph of f as the value of a increases?
A. The graph narrows. B. The graph widens.
C. The graph shifts up. D. The graph shifts right.
E. None of them

6. Which is the inverse of the function f (x) = x − 9?
A. f-1(x) = 1/x + 9 B. f-1(x) = x + 9
C. f-1(x) = 9 - x D. f-1(x) = 1/x - 9
E. f-1(x) = -2x

7. What are the zeros of f (x) = x2 + 7x + 5?

8. The table shows the number of families living in the city of Sunnyvale from 1965 to 2000. According to the best-fit quadratic model, approximately how many families will live in Sunnyvale in 2010?
A. 14000 B. 15000 C. 18000
D. 19000 E. 20000

Quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 21 đề số 2 năm 2014 bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!
Đồng bộ tài khoản