Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 22 đề số 1 năm 2013

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 1 đề thi

0
38
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 22 đề số 1 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 22 đề số 1 năm 2013

Để tiếp sức cho các em học sinh, đặc biệt là các em học sinh đang chuẩn bị tham dự kì thi Olympic Tiếng Anh trên mạng trong việc thu thập các bộ đề thi, thư viện eLib xin chia sẻ đầy đủ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 22 đề số 1 năm 2013.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 22 đề số 1 năm 2013

Dưới đây là đoạn trích Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 22 đề số 1 năm 2013 được trích từ tài liệu cùng tên trong BST:

  Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

6x + y = 9.7
4x + 2y = 9.8

1. Given the system of equations, what is the value of x?

A. 1 
B. 1.2 
C. 1.9 
D. 2.5 
E. 3

2. Simplify: (2x0y)(-3xy5)

A. -3y6 
B. -6y5 
C. -3xy5 
D. -6xy6 
E. xy

3. The cost of mailing a box varies directly with the weight of the box in pounds. It costs $8 to mail a 5-pound box. How much would it cost to mail a 12-pound box?

A. $19.20 
B. $16.00 
C. $15.00 
D. $7.50 
E. $9.20

4. Which expression is equivalent to (x + 3)(3x2 - 4x -5)?

A. 3x3 + 5x2 - 17x - 15
B. 3x3 + 9x2 - 13x - 15
C. 3x3 + 9x2 - 5x - 15
D. 3x3 + 13x2 - 17x - 15
E. 3x3 + 13x2 - 7x - 15

5. The first term of a pattern is 7. Each term in the pattern is formed by subtracting 2 from the previous term. What is the fifth term of the pattern?

A. -1 
B. -3 
C. -8 
D. -10 
E. -12

6. The endpoints of GH are G(-3, 7) and H(2, 9). What are the coordinates of the midpoint of GH?

A. (8, -1/2) 
B. (-1/2, 8) 
C. (-1, -5/2) 
D. (-5/2, -1) 
E. (1, 2)

7. Which is an equation of a line that is parallel to MN?

A. 2x - y = 3
B. x - 2y = 3
C. 8x + 4y = 4
D. 9x + 18y = -9
E. 12x - 15y = 1

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 22 đề số 1 năm 2013 trong bộ sưu tập nhé!
Đồng bộ tài khoản