Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 22 đề số 1 năm 2014

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 1 đề thi

0
33
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 22 đề số 1 năm 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 22 đề số 1 năm 2014

Giới thiệu Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 22 đề số 1 năm 2014 nhằm hỗ trợ thêm nguồn tài liệu đề thi Olympic Tiếng Anh trên mạng cho các bạn học sinh. Hy vọng, với bộ tài liệu này, bạn sẽ có thời gian ôn luyện thật hiệu quả và đạt kết quả cao.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 22 đề số 1 năm 2014

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 22 đề số 1 năm 2014:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

6x + y = 9.7
4x + 2y = 9.8

1. Given the system of equations, what is the value of x?
A. 1 B. 1.2 C. 1.9 D. 2.5 E. 3

2. Simplify: (2x0y)(-3xy5)
A. -3y6 B. -6y5 C. -3xy5 D. -6xy6 E. xy

3. The cost of mailing a box varies directly with the weight of the box in pounds. It costs $8 to mail a 5-pound box. How much would it cost to mail a 12-pound box?
A. $19.20 B. $16.00 C. $15.00
D. $7.50 E. $9.20

4. Which expression is equivalent to (x + 3)(3x2 - 4x -5)?
A. 3x3 + 5x2 - 17x - 15
B. 3x3 + 9x2 - 13x - 15
C. 3x3 + 9x2 - 5x - 15
D. 3x3 + 13x2 - 17x - 15
E. 3x3 + 13x2 - 7x - 15

5. The first term of a pattern is 7. Each term in the pattern is formed by subtracting 2 from the previous term. What is the fifth term of the pattern?
A. -1 B. -3 C. -8 D. -10 E. -12

6. The endpoints of GH are G(-3, 7) and H(2, 9). What are the coordinates of the midpoint of GH?
A. (8, -1/2) B. (-1/2, 8) C. (-1, -5/2)
D. (-5/2, -1) E. (1, 2)

7. Which is an equation of a line that is parallel to MN?
A. 2x - y = 3
B. x - 2y = 3
C. 8x + 4y = 4
D. 9x + 18y = -9
E. 12x - 15y = 1
8. If 3x2 = 48, which integer could be a value of x?
A. -2 B. -4 C. 8 D. 16 E. 18

9. A plane cuts through a rectangular prism as shown in the figure above. Which of the following describes the shape created by the cross section?
A. isosceles trapezoid
B. rectangle
C. trapezoid that is not isosceles
D. parallelogram that is not a rectangle
E. None of them

10. Gwen needs 9/4 cups of flour to bake 3 dozen cookies. How much flour does Gwen need to bake 5 dozen cookies?
A. 27/20 cups B. 15/4 cups C. 27/4 cups
D. 45/4 cups E. 51/4cups

Nhanh tay, tải miễn phí Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 22 đề số 1 năm 2014 này các em nhé. Chúc các em thành công!
Đồng bộ tài khoản