Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 22 đề số 2 năm 2014

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 1 đề thi

0
35
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 22 đề số 2 năm 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 22 đề số 2 năm 2014

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 22 đề số 2 năm 2014 là tài liệu tham khảo nghiên cứu hay, giúp các em học sinh học tốt, nắm chắc kiến thức căn bản, đặt nền móng vững chắc cho các kì thi Olympic Tiếng Anh trên mạng, đồng thời cũng là tài liệu để các thầy cô giáo tham khảo ra đề kiểm tra.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 22 đề số 2 năm 2014

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 22 đề số 2 năm 2014 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. What is the solution set for the equation ∣3 - x∣ - 8 = 8?
A. {-5, 11} B. {13, 9} C. {-13, 19} D. {3, 19} E. {3, -19}

2. The scatter plot shows the average employee’s weekly earnings for Mississippi in 1989, 1994, and 1998. Based on the data, which of the following is the best prediction of the average employee’s weekly earnings for 2007?
A. $485 B. $495 C. $500 D. $510 E. $550

3. Which equation is true for all the values of x and y shown in the table?

A. y = x2 + 3x - 5
B. y = x2 - 3x + 5
C. y = 2x2 + 3x - 5
D. y = 2x2 + 3x + 5
E. y = 5x2 + 3x - 5

4. Camille compared the approximate speed of two different birds diving through the air. One type of eagle reached an approximate speed of 293 feet per second. One type of falcon reached an approximate speed of 257 feet per second. Which is closest to the difference in the distance of a dive between the eagle and the falcon if both types of birds dive for 2.5 seconds?
A. 36 feet B. 90 feet C. 115 feet
D. 220 feet E. 300 feet

5. The height of a tree in a park was 48 inches on April 1. Six months later, the same tree was 52 inches. What was the rate of change, in inches, per month?
A. 26/3 B. 8 C. 12/13 D. 2/3 E. 1/5

6. Which of these is the solution set to the equation ∣3x - 5∣ = 2?
A. {-7/3 , -1} B. {-7/3 , 1} C. {7/3 , 1}
D. {7/3 , -1} E. {7/3, 5}

7. Josh used the equation a = 431t/2 + 2500 to determine a, his altitude in feet above sea level, at t hours when hiking from a base camp to a camp up a mountain. The base camp was located at 2500 feet above sea level. The first camp Josh came to was located 5500 feet above sea level. If Josh hiked at a constant rate, which is closest to the number of hours it took him to reach the first camp?
A. 7 B. 14 C. 16 D. 26 E. 45

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 22 đề số 2 năm 2014 để xem.
Đồng bộ tài khoản