Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 22 năm 2014

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | 2 đề thi

0
72
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 22 năm 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 22 năm 2014

Để giúp cho các bạn học sinh có thể chuẩn bị ôn tập tốt hơn cho kỳ thi Olympic trên mạng môn Tiếng Anh, mời các thầy cô và các bạn tham khảo bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 22 năm 2014 được thư viện chúng tôi tổng hợp dưới đây. Hy vọng, bộ sưu tập này sẽ giúp bạn thuận lợi trong quá trình tìm kiếm tư liệu tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 22 năm 2014

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 22 năm 2014. Mời quý thầy cô tham khảo:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

6x + y = 9.7
4x + 2y = 9.8

1. Given the system of equations, what is the value of x?
A. 1 B. 1.2 C. 1.9 D. 2.5 E. 3

2. Simplify: (2x0y)(-3xy5)
A. -3y6 B. -6y5 C. -3xy5 D. -6xy6 E. xy

3. The cost of mailing a box varies directly with the weight of the box in pounds. It costs $8 to mail a 5-pound box. How much would it cost to mail a 12-pound box?
A. $19.20 B. $16.00 C. $15.00
D. $7.50 E. $9.20

4. Which expression is equivalent to (x + 3)(3x2 - 4x -5)?
A. 3x3 + 5x2 - 17x - 15
B. 3x3 + 9x2 - 13x - 15
C. 3x3 + 9x2 - 5x - 15
D. 3x3 + 13x2 - 17x - 15
E. 3x3 + 13x2 - 7x - 15

5. The first term of a pattern is 7. Each term in the pattern is formed by subtracting 2 from the previous term. What is the fifth term of the pattern?
A. -1 B. -3 C. -8 D. -10 E. -12

6. The endpoints of GH are G(-3, 7) and H(2, 9). What are the coordinates of the midpoint of GH?
A. (8, -1/2) B. (-1/2, 8) C. (-1, -5/2)
D. (-5/2, -1) E. (1, 2)

7. Which is an equation of a line that is parallel to MN?
A. 2x - y = 3
B. x - 2y = 3
C. 8x + 4y = 4
D. 9x + 18y = -9
E. 12x - 15y = 1
8. If 3x2 = 48, which integer could be a value of x?
A. -2 B. -4 C. 8 D. 16 E. 18

9. A plane cuts through a rectangular prism as shown in the figure above. Which of the following describes the shape created by the cross section?
A. isosceles trapezoid
B. rectangle
C. trapezoid that is not isosceles
D. parallelogram that is not a rectangle
E. None of them
10. Gwen needs 9/4 cups of flour to bake 3 dozen cookies. How much flour does Gwen need to bake 5 dozen cookies?
A. 27/20 cups B. 15/4 cups C. 27/4 cups
D. 45/4 cups E. 51/4cups

Quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 22 năm 2014 bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!
Đồng bộ tài khoản