Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 23 đề số 1 năm 2013

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 1 đề thi

0
44
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 23 đề số 1 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 23 đề số 1 năm 2013

Trực tiếp ôn tập trên từng đề thi cụ thể, là phương pháp mà khá nhiều lớp học sinh vẫn dùng để ôn tập ở các mùa thi. Hiểu được điều đó, thư viện xin chia sẻ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 23 đề số 1 năm 2013 nhằm giúp được các bạn học sinh quen dần với cấu trúc của đề thi, nâng cao kĩ năng giải đề.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 23 đề số 1 năm 2013

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 23 đề số 1 năm 2013 dưới đây:

  Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. 2x + 3y = 12 and 2x - y = 4, what is the value of x + y?

A. -5 
B. -1 
C. 1 
D. 5 
E. 7

2. The height, h(t), in feet of an object thrown into the air with an initial upward velocity of 63 feet per second is given by the formula h(t) = -16t2 + 63t, where t is the time in seconds. What is the height of the object after 3 seconds?

A. 45 ft 
B. 59 ft 
C. 81 ft 
D. 93 ft 
E. 100 ft

3. A taxi ride cost $29.40. The driver charged $3 plus $0.40 per 0.2 mile traveled. How far did the taxi travel on this trip?

A. 9.8 miles 
B. 13.2 miles 
C. 66 miles 
D. 73.5 miles 
E. 98 miles

4. The average price of a movie ticket in the year 2000 was $5.39. The average price of a movie ticket in the year 2004 was $6.21. Assuming the increase is linear, what would be the approximate price of a movie ticket in the year 2009?

A. $6.42 
B. $7.03 
C. $7.24 
D. $8.06 
E. $10.6

2x + 6y = 9
y = -x/2 + 2

5. What is the value of y in the system of equations above?

A. -7 
B. 0.5 
C. 3 
D. 5.5 
E. 8

6. A car's speed before a sudden stop can be estimated by the formula S = √30gk where S = speed of the car in mph, g = drag factor, and k = length of skid mark in feet. The drag factor during a recent crash was 0.8. What was the approximate speed of the car if it created skid marks 193 feet long?

A. 34 mph 
B. 58 mph 
C. 68 mph 
D. 85 mph 
E. 99 mph 

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 23 đề số 1 năm 2013 để xem.
Đồng bộ tài khoản