Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 23 đề số 2 năm 2013

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 1 đề thi

0
49
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 23 đề số 2 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 23 đề số 2 năm 2013

Xin giới thiệu đến các bạn học sinh và quý thầy cô giáo Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 23 đề số 2 năm 2013. Thông qua đề thi này, các em học sinh sẽ dễ dàng từng bước tiếp cận với dạng đề thi từ đó rút kinh nghiệm cho kĩ năng giải đề thi Olympic Tiếng Anh của mình. Chúc các em học sinh và quý thầy cô thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 23 đề số 2 năm 2013

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 23 đề số 2 năm 2013:

 Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Which of the following does NOT represent a linear equation?

A. xy = 5 B. y = -0.4x - 3
C. 5x - y = 3
D. y - 3 = 1.5(x + 1)
E. y = -x + 5x

2. The graph shows the number of calories Janis burns during an eighteen-minute workout. Which statement could justify that Janis burns more calories at the beginning of her workout?

A. The slope of the line segment between 0 and 4 minutes is half the slope of the line segment between 4 and 12 minutes.
B. The slope of the line segment between 0 and 4 minutes is the greatest of the three slopes represented from 0 to 18 minutes.
C. The slope of the line segment between 4 and 12 minutes is double the slope of the line segment between 12 and 18 minutes.
D. The slope of the line segment between 0 and 4 minutes is triple the slope of the line segment between 12 and 18 minutes.
E. None of them
y = x + 4
3x + y = -8

3. Which of the following graphs best represents the solution of the system of linear equations shown above?

A.
B.
C.
D.
E. None of them

4. The table shows the number of students on a basketball team and the number of free throws each student made during practice. The coordinate grid above can be used to help answer the question. Based on this information, which best describes the relationship between the number of students and the number of free throws each student made?

A. Positive linear B. No relationship
C. Negative linear D. Quadratic
E. None of them
Step 1: x2 + 4x - 6 = 0
Step 2: x2 + 4x = 6

5. Katie performed the steps shown above to solve a quadratic equation using the method of completing the square. Which represents the next correct step Katie should perform?

A. x2 + 4x + 2 = 6 - 2
B. x2 + 4x + 4 = 6 - 4
C. x2 + 4x + 2 = 6 + 2
D. x2 + 4x + 4 = 6 + 4
E. x2 - 4x + 4 = 6 + 1

Hãy tham khảo đầy đủ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 23 đề số 2 năm 2013 bằng cách đăng nhập thư viện và download BST nhé!
Đồng bộ tài khoản