Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 23 đề số 2 năm 2014

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 1 đề thi

0
62
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 23 đề số 2 năm 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 23 đề số 2 năm 2014

Để không bỡ ngỡ khi bước vào kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng, thư viện eLib giới thiệu với các em bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 23 đề số 2 năm 2014. Bộ đề thi được chọn lọc từ các năm trước, nội dung đa dạng sẽ giúp các em làm quen với các dạng bài tập khó, cấu trúc đề thi. Hi vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 23 đề số 2 năm 2014

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 23 đề số 2 năm 2014 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Which of the following does NOT represent a linear equation?
A. xy = 5 B. y = -0.4x - 3 C. 5x - y = 3
D. y - 3 = 1.5(x + 1)
E. y = -x + 5x

2. The graph shows the number of calories Janis burns during an eighteen-minute workout. Which statement could justify that Janis burns more calories at the beginning of her workout?
A. The slope of the line segment between 0 and 4 minutes is half the slope of the line segment between 4 and 12 minutes.
B. The slope of the line segment between 0 and 4 minutes is the greatest of the three slopes represented from 0 to 18 minutes.
C. The slope of the line segment between 4 and 12 minutes is double the slope of the line segment between 12 and 18 minutes.
D. The slope of the line segment between 0 and 4 minutes is triple the slope of the line segment between 12 and 18 minutes.
E. None of them
y = x + 4
3x + y = -8

3. Which of the following graphs best represents the solution of the system of linear equations shown above?
E. None of them

4. The table shows the number of students on a basketball team and the number of free throws each student made during practice. The coordinate grid above can be used to help answer the question. Based on this information, which best describes the relationship between the number of students and the number of free throws each student made?
A. Positive linear B. No relationship
C. Negative linear D. Quadratic
E. None of them
Step 1: x2 + 4x - 6 = 0
Step 2: x2 + 4x = 6

5. Katie performed the steps shown above to solve a quadratic equation using the method of completing the square. Which represents the next correct step Katie should perform?
A. x2 + 4x + 2 = 6 - 2 B. x2 + 4x + 4 = 6 - 4
C. x2 + 4x + 2 = 6 + 2 D. x2 + 4x + 4 = 6 + 4
E. x2 - 4x + 4 = 6 + 1

6. Tanya had solar panels installed on her house. The panels increase from an initial temperature of 55˚ Fahrenheit to a maximum temperature of 130˚ Fahrenheit in 45 seconds. The graph shows the change in temperature of the solar panels over time. According to the graph, what was the rate of change of the temperature per second, in degrees Fahrenheit, of the solar panels from 0 seconds to 45 seconds?
A. 9/26 B. 3/5 C. 5/3 D. 26/9 E. 1/3

7. The height of a triangular sail is represented as (0.5x + 9) feet and the base of the sail as 3x feet. What is the area, in square feet, of the sail in terms of x?
A. 0.75x2 + 27x B. 1.5x2 + 13.5x
C. 1.5x2 + 27x D. 0.75x2 + 13.5x
E. x2 + 27

8. Tim took a quiz that had 25 multiple-choice questions. He received 1 point for every correct answer and lost 0.24 point for every incorrect answer. In order to pass the quiz, his total points need to be at least 17. The inequality (25 - x) - 0.25x ≥ 17 can be used to calculate x, the number of answers Tim can get incorrect and still pass the quiz, if he attempts all the questions. What is the MAXIMUM number of questions Tim can answer incorrectly and still pass the quiz?
A. 6 B. 7 C. 10 D. 19 E. 25
First Equation: 8x - 2y = 8
Second Equation: 3x + 3y = 9

9. Greg is going to solve the system of linear equations above. Which of the following would Greg NOT use to solve this system of equations?
A. Solve the second equation for y and then substitute the result into the first equation.
B. Multiply the first and second equation by -6 to eliminate the y variable.
C. Solve the first equation for y and then substitute the result into the second equation.
D. Multiply the first equation by 3 and the second equation by 2 to eliminate the y variable.
E. None of them

10. Which of the following equations describes a line that is perpendicular to y = -2x/7 + 5 and has the same y-intercept as y = 3x - 2?
A. y = -3.5x + 5 B. y = 3.5x + 5 C. y = 3.5x - 2
D. y = -3.5x - 2 E. y = 5.5x - 12 

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 23 đề số 2 năm 2014 và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.
Đồng bộ tài khoản