Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 23 năm 2014

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 2 đề thi

0
66
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 23 năm 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 23 năm 2014

Đề thi Olympic Tiếng Anh trên mạng được sắp xếp rõ ràng trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 23 năm 2014. Nhanh tay tìm một bộ đề thi phù hợp với mình các bạn học sinh nhé. Bạn có thể tải miễn phí BST này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 23 năm 2014

Bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 23 năm 2014 là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. 2x + 3y = 12 and 2x - y = 4, what is the value of x + y?
A. -5 B. -1 C. 1 D. 5 E. 7

2. The height, h(t), in feet of an object thrown into the air with an initial upward velocity of 63 feet per second is given by the formula h(t) = -16t2 + 63t, where t is the time in seconds. What is the height of the object after 3 seconds?
A. 45 ft B. 59 ft C. 81 ft D. 93 ft E. 100 ft

3. A taxi ride cost $29.40. The driver charged $3 plus $0.40 per 0.2 mile traveled. How far did the taxi travel on this trip?
A. 9.8 miles B. 13.2 miles C. 66 miles
D. 73.5 miles E. 98 miles

4. The average price of a movie ticket in the year 2000 was $5.39. The average price of a movie ticket in the year 2004 was $6.21. Assuming the increase is linear, what would be the approximate price of a movie ticket in the year 2009?
A. $6.42 B. $7.03 C. $7.24
D. $8.06 E. $10.6
2x + 6y = 9
y = -x/2 + 2

5. What is the value of y in the system of equations above?
A. -7 B. 0.5 C. 3 D. 5.5 E. 8

6. A car's speed before a sudden stop can be estimated by the formula S = √30gk where S = speed of the car in mph, g = drag factor, and k = length of skid mark in feet. The drag factor during a recent crash was 0.8. What was the approximate speed of the car if it created skid marks 193 feet long?
A. 34 mph B. 58 mph C. 68 mph
D. 85 mph E. 99 mph

7. Multiply: (3x - 4)(6x + 7)
A. 9x2 + 3 B. 18x2 - 28
C. 18x2 - 3x - 28 D. 18x2 + 3x - 28
E. 18x

8. The formula P = 96.3F/SL can be used to calculate the precipitation rate at which sprinklers spread water. In the formula, P is the precipitation rate, F is the rate of water flow, S is the amount of space between each sprinkler, and L is the space between two rows of sprinklers. If the space between each sprinkler is 6, and the space between rows is 7, what is the approximate rate of water flow that will result in a precipitation rate of 20?
A. 0.3 B. 8.7 C. 31.3 D. 45.9 E. 60

9. At the airport, the new runway will be parallel to a nearby highway. On the scale drawing of the airport, the equation that represents the highway is 6y = 8x - 11. Which equation could represent the new runway?
A. 9y = 12x + 5 B. 9x = 12y + 8
C. 12y = -9x + 2 D. 12x = -9y + 4
E. 9y = 10x + 15

10. The midpoint of XY is point M(-12, 5). If the coordinates of X are (3, -3), what are the coordinates of Y ?
A. (-4.5, 1) B. (-7.5, 4) C. (-15, 8) D. (-27, 13) E. (-30, 10) 

Thư viện eLib mong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 23 năm 2014 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản