Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 24 đề số 2 năm 2013

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 1 đề thi

0
56
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 24 đề số 2 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 24 đề số 2 năm 2013

Kỳ thi Olympic diễn ra với rất nhiều vòng, nhiều cấp độ, trường, quận, thành phố và cả nước. Để có thêm tư liệu tham khảo trước khi bước vào kì thi quan trọng này, mời các bạn tham khảo Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 24 đề số 2 năm 2013 mà chúng tôi sưu tầm, giới thiệu dưới đây. Qua BST này, các bạn sẽ làm quen với cấu trúc đề thi và có hướng ôn luyện tốt nhất.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 24 đề số 2 năm 2013

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 24 đề số 2 năm 2013 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

 Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Tanya runs diagonally across a rectangular field that has a length of 40 yards and a width of 30 yards, as shown in the diagram. What is the length of the diagonal, in yards, that Tanya runs?

A. 50
B. 60
C. 70
D. 80
E. 90

2. A cylindrical container has a diameter of 12 inches and a height of 15 inches, as illustrated in the diagram. What is the volume of this container to the nearest tenth of a cubic inch?

A. 6,785.8
B. 4,241.2
C. 2,160.0
D. 1,695.6
E. 2,676.5

3. What is an equation for the line that passes through the coordinates (2,0) and (0,3)?

A. y = -3x/2 + 3
B. y = -3x/2 - 3
C. y = -2x/3 + 2
D. y = -2x/3 + 1
E. y = -3x/5 - 2

4. An electronics store sells DVD players and cordless telephones. The store makes a $75 profit on the sale of each DVD player (d) and a $30 profit on the sale of each cordless telephone (c). The store wants to make a profit of at least $255.00 from its sales of DVD players and cordless phones. Which inequality describes this situation?

A. 75d + 30c < 255
B. 75d + 30c ≥ 255
C. 75d + 30c > 255
D. 75d + 30c ≤ 255
E. None of them

5. What is the slope of the line containing the points (3, 4) and (–6, 10)?

A. 1/2
B. 2
C. -2/3
D. 5
E. -3/2

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 24 đề số 2 năm 2013 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản